Bo'limlar

Qidiruv natijasi

Qidirildi: (Kalit so`zi : )
Topilgan yozuvlar 814
Qidiruv so'zlamasini o'zgartirish
811
Archive stories
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: facts, fictions, and the writing of history Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 930.25/A 71 Muallif: , Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Duke : Duke University Press , 2005. Fizik ma’lumotlar: 396 р. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
812
Swimming games and activities
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: for parents and teachers Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 797.25-053.2/N 73 Muallif: Noble , Jim Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: 3rd edition = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: London : Bloomsbury Publishing , 2014. Fizik ma’lumotlar: 116 р. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
813
Comparative-historical methods
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 930.2/L 24 Muallif: Lange , Matthew Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Los Angeles : Sage , 2013. Fizik ma’lumotlar: 198 p. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
814
The structure of singing
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: system and art in vocal technique Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 784.92/M 70 Muallif: Miller , Richard Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Boston, Massachusetts : Schirmer, Cengage Learning , 1996. Fizik ma’lumotlar: 372 р. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга