Bo'limlar

Qidiruv natijasi

Qidirildi: (Kalit so`zi : )
Topilgan yozuvlar 814
Qidiruv so'zlamasini o'zgartirish
41
Optics for Engineers
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 535:62/D 58 Muallif: DiMarzio , Ch.A Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Boca Raton : CRC Press Taylor & Francis Group , 2012. Fizik ma’lumotlar: 536 p. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
42
Physical foundations of quantum electronics
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 535.1/K 58 Muallif: Klyshko , D. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: New Jersey : World Scientific , 2011. Fizik ma’lumotlar: 348 p. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
43
Law and practice of international finance
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 339.7:34/W 83 Muallif: Wood , P. R. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: University ed. = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: London : Sweet and Maxwell , 2008. Fizik ma’lumotlar: 600 p. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
44
GIS cartography
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: Muallif: Peterson , G. N. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: 2nd ed. = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Boca Raton : CRC Press Taylor & Francis Group , 2015. Fizik ma’lumotlar: 300 p. : maps ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
45
Electromagnetics for electrical machines
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 621.31/M 93 Muallif: Mukerji , S. K. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Boca Raton : CRC Press Taylor & Francis Group , 2015. Fizik ma’lumotlar: 440 p. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
46
Biophysics
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: An Introduction Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 577/G 51 Muallif: Glaser , R. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: 2nd ed. = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: New York : Springer , 2012. Fizik ma’lumotlar: 408 p. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
47
Railway management and engineering
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 625.11/P 93 Muallif: Profillidis , V. A. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: 4th ed. = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Farnham : Ashgate , 2017. Fizik ma’lumotlar: 518 p. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
48
Soil microbiology, ecology and biochemistry
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 579.64:631.46/S 70 Muallif: , Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: 4th ed. = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Amsterdam : Academic Press , 2015. Fizik ma’lumotlar: 582 p. : ill ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
49
Application of biotechnology in sericulture
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 606:638.2/K 91 Muallif: Kumar R , K. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Delhi : Studium Press , 2017. Fizik ma’lumotlar: 288 p. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
50
An Introduction to international human rights law
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 341.231.14/I 69 Muallif: , Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Leiden : Brill , 2010. Fizik ma’lumotlar: 294 p. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга