Bo'limlar

Qidiruv natijasi

Qidirildi: (Kalit so`zi : )
Topilgan yozuvlar 814
Qidiruv so'zlamasini o'zgartirish
31
The economics of the Middle East and North Africa (MENA)
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 338.2(5-15+6+17)/P 39 Muallif: Pelzman , J. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: New Jersey : World Scientific , 2012. Fizik ma’lumotlar: 271 p. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
32
Manufacturing Engineering & Technology
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 621/K 17 Muallif: Kalpakjian , S. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: 7th ed. = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Boston : Pearson , 2014. Fizik ma’lumotlar: 1180 p. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
33
The economics of money,banking and financial markets
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 336/M 75 Muallif: Mishkin , F. S. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: 11th ed. = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Boston : Pearson , 2016. Fizik ma’lumotlar: 640 p. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
34
Food chemistry
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 54.01:641.1/B 41 Muallif: Belitz , H. D. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: 4th revised and extended ed. = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Heidelberg : Springer , 2009. Fizik ma’lumotlar: 1070 p. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
35
Hughes Electrical and Electronic Technology
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 621.3/H 90 Muallif: Hughes , E. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: 11th ed. = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Harlow : Pearson , 2012. Fizik ma’lumotlar: 1004 p. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
36
The layout book
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 766/A 46 Muallif: Ambrose , G. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: 2nd ed. = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: London : Bloomsbury , 2015. Fizik ma’lumotlar: 208 p. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
37
Managing quality service in hospitality
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: How organizations achieve excellence in the guest experience Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 338.488.2:640.41/F 75 Muallif: Ford , R. C. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Delmar : Cengage Learning , 2012. Fizik ma’lumotlar: 516 p. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
38
Semiconductor devices
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: physics and technology Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 621.315.59/S 99 Muallif: Sze , S. M. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: 3rd ed. = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: New Jersey : John Wiley & Sons , 2012. Fizik ma’lumotlar: 578 p. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
39
The history of world literature
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 82(100)(091)/B 64 Muallif: Blair , W. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Chicago : Kessinger Publishing , 1941. Fizik ma’lumotlar: 384 p. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
40
Metric Pattern Cutting for Women's Wear
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 646.21:687.022/A 31 Muallif: Aldrich , W. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: 6th ed. = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Southern Gate : Wiley , 2017. Fizik ma’lumotlar: 250 p. : ill. ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга