Qidiruv natijasi

Qidirildi: (Kalit so`zi : )
Topilgan yozuvlar 31
Qidiruv so'zlamasini o'zgartirish
31
Методы обеспечения безопасности. Сетевая безопасность
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Государственный стандарт Республики Узбекистан Parallel sarlavha : : Jild/Qism: Ч. 1. Обзор и концепции (ISO/IEC 27033-1:2009, MOD) Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: O'zDSt ISO/IEC 27033-1:2016 Shifr: O'zDSt ISO/IEC 27033-1:2016 Muallif: , Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: офиц. изд. = / ; , Ma'lumot: введ. 05.08.2016 Chiqish ma’lumotlari: Ташкент : Узбекское агентство стандартизации, метрологии и сертификации , 2016. Fizik ma’lumotlar: 80 с. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга