Bo'limlar

Qidiruv natijasi

Qidirildi: (Kalit so`zi : )
Topilgan yozuvlar 814
Qidiruv so'zlamasini o'zgartirish
21
Geological Methods in mineral Exploration and Mining
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 550.83/M 30 Muallif: Marjoribanks , R. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: 2nd ed. = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: London : Springer , 2010. Fizik ma’lumotlar: 238 p. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
22
Theoretical mechanics. Theoretical physics 1
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 531/534/D 80 Muallif: Dreizler , R. M. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: 1st ed. = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: London : Springer , 2010. Fizik ma’lumotlar: 402 p. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
23
Pastoralist landscapes and social interaction in bronze age Eurasia
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 904(4/5)''637''/F 84 Muallif: Frachetti , M.D. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Berkeley, Los Angeles : University of California Press , 2008. Fizik ma’lumotlar: 213 p. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
24
Logistics operations and manangement concepts and models
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 658.7/L 85 Muallif: , Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Amsterdam : Elsevier , 2011. Fizik ma’lumotlar: 469 p. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
25
An Introduction to Continiuum Mechanics
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 531/R 32 Muallif: Reddy , J. N. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: 2nd ed. = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: New York : Cambridge University Press , 2013. Fizik ma’lumotlar: 450 p. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
26
The visual story
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: creating the visual structure of film, TV, and digital media Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 791.633/B 67 Muallif: Block , B. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: 2nd ed. = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Abingdon : Focal Press , 2013. Fizik ma’lumotlar: 297 p. : ill. ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
27
Fundamental principles of polymeric materials
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 544.2/B 84 Muallif: Brazel , Ch.S. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: 3rd ed. = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Hoboken : John Wiley & Sons , 2012. Fizik ma’lumotlar: 407 p. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
28
China - Purple Culture
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 908(510)/C 52 Muallif: , Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: 1st ed. = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Beijing : Foreign Languages Press , 2012. Fizik ma’lumotlar: 228 p. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
29
Fundamentals of human physiology
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 612/S 53 Muallif: Sherwood , L. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: 4th ed. = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Belmont, CA : Brooks/Cole , 2012. Fizik ma’lumotlar: 590 p. : ill. ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
30
Demography
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: the science of population Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 314.1/W 46 Muallif: Weinstein , J. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: 2nd ed. = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Lanham : Rowman & Littlefield publishers , 2016. Fizik ma’lumotlar: 420 p. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга