Bo'limlar

Qidiruv natijasi

Qidirildi: (Kalit so`zi : )
Topilgan yozuvlar 814
Qidiruv so'zlamasini o'zgartirish
11
Aerodynamics for Engineering Students
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 533.6/A 23 Muallif: , Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: 8th ed. = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Amsterdam : Elsevier , 2017. Fizik ma’lumotlar: 672 p. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
12
Mechanics of materials
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 531/M 45 Muallif: , Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: 7th ed. = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: New York : McGraw-Hill Education , 2015. Fizik ma’lumotlar: 831 p. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
13
Materials science for engineers
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: Muallif: , Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: New Dehli : Best seller , 2010. Fizik ma’lumotlar: 664 p. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
14
Teaching and Learning: pedagogy, curriculum and culture
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 37.013.43/M 83 Muallif: Moore , A. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: 2nd. ed. = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: London : Routledge , 2012. Fizik ma’lumotlar: 192 p. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
15
Hydrogeology
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: principles and practice Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 556.3/H 69 Muallif: Hiscock , K. M. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: 2nd ed. = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: New Jersey : John Wiley & Sons , 2014. Fizik ma’lumotlar: 519 p. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
16
Electronic devices
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: conventional current version Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 621.38/F 69 Muallif: Floyd , Th. L. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: 9th ed. = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: New Jersey : Pearson , 2014. Fizik ma’lumotlar: 958 p. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
17
Signals and systems in biomedical engineering
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: signal processing and physiological systems modeling Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 57.089:61:519.8/D 49 Muallif: Devasahayam , S. R. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: 2nd ed. = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: New York : Springer , 2013. Fizik ma’lumotlar: 389 p. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
18
Agricultural and food policy
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 338.439.02/A 26 Muallif: , Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: 6th ed. = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: New Jersey : Pearson , 2007. Fizik ma’lumotlar: 188 p. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
19
Intelligent Automation and Systems Engineering
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 681.5/I-69 Muallif: , Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: New York : Springer , 2011. Fizik ma’lumotlar: 430 p. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
20
Engineering geology
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: principles and practice; with 182 figures and 54 tables Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 624.131.1/P 92 Muallif: Price , D. G. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: London : Springer , 2009. Fizik ma’lumotlar: 450 p. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга