Bo'limlar

Qidiruv natijasi

Qidirildi: (Kalit so`zi : )
Topilgan yozuvlar 1000
Qidiruv so'zlamasini o'zgartirish
1
English pronunciation in use elementary
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: self-study and classroom use Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 811.111'355(075)/M 31 Muallif: Marks , J. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Cambridge : Cambridge University Press , 2013. Fizik ma’lumotlar: 166 p. : ; + 6 электрон опт. диск (CD-rom) and audio CDs Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
2
English pronunciation in use intermediate
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: self-study and classroom use Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 811.111'355(075.4)/H 22 Muallif: Hancock , M. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Cambridge : Cambridge University Press , 2012. Fizik ma’lumotlar: 208 p. : ; + 5 электрон опт. диск (CD-rom) and audio CDs Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
3
Algebradan masalalar va testlar to'plami
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: 8-sinf Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 512(076.1)/M 54 Muallif: Mirzaahmedov , M. A. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Toshkent : G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi , 2017. Fizik ma’lumotlar: 248 b. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
4
Старик Хоттабыч
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 821.161.1-343.4/Л 14 Muallif: Лагин , Л. И. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Москва : Эксмо , 2018. Fizik ma’lumotlar: 384 с, : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
5
Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-ижроия кодекси
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: (2018 йил 1 октябргача бўлган ўзгаритириш ва қўшимчалар билан) Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: Ю-44809/3 Muallif: , Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: Расмий нашр = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Тошкент : Адолат , 2018. Fizik ma’lumotlar: 208 б. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
6
Маугли
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 821.111-343/К 42 Muallif: Киплинг , Р. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Москва : Издательство "Э" , 2018. Fizik ma’lumotlar: 224 с. : ил. ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
7
Ўзбекистон Республикасининг иқтисодий процессуал кодекси
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: Ю-44812/3 Muallif: , Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: Расмий нашр = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Тошкент : Адолат , 2018. Fizik ma’lumotlar: 376 б. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
8
Витязь в тигровой шкуре
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: поэма Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 821.353.1-1/Р 89 Muallif: Руставели , Ш. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Москва : Эксмо , 2015. Fizik ma’lumotlar: 256 с. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
9
Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 821.113.6-343/Л 14 Muallif: Лагерлёф , С. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Москва : Издательство "Э" , 2018. Fizik ma’lumotlar: 288 с. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
10
Ўзбекистон Республикасининг маъмурий суд ишларини юритиш тўғрисидаги кодекси
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: Ю-44811/3 Muallif: , Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Тошкент : Адолат , 2018. Fizik ma’lumotlar: 288 б. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга