Qidiruv natijasi

Qidirildi: (Kalit so`zi : )
Topilgan yozuvlar 1
Qidiruv so'zlamasini o'zgartirish
1
Probability and statistics for computer scientists
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 519.2/В 24 Muallif: Baron , M. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: 2nd edition = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: New York : Taylor & Francis , 2014. Fizik ma’lumotlar: 449 p. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
{ }