Qidiruv natijasi

Qidirildi: (Kalit so`zi : )
Topilgan yozuvlar 6
Qidiruv so'zlamasini o'zgartirish
1
Hughes Electrical and Electronic Technology
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 621.3/H 90 Muallif: Hughes , E. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: 11th ed. = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Harlow : Pearson , 2012. Fizik ma’lumotlar: 1004 p. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
2
Fundamentals of electrical engineering
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 621.3/G 88 Muallif: Gross , Ch. A. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: New York : CRC Press Taylor & Francis Group , 2015. Fizik ma’lumotlar: 465 p. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
3
Electrical installation work
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Covers level 2 and 3 courses in electrical installation work Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 621.3/S 30 Muallif: Scaddan , B. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: 8th ed. = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: London : Routledge , 2016. Fizik ma’lumotlar: 308 р. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
4
Principles and applications of electrical engineering
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 621.3/R 65 Muallif: Rizzoni , G. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: 6th ed. = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: New York : McGraw-Hill Education , 2016. Fizik ma’lumotlar: 1134 p. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
5
Theory of machines and mechanisms
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 621.01/U 29 Muallif: Uicker , J. J. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: 4th ed. = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: New York : Oxford University Press , 2011. Fizik ma’lumotlar: 900 р. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
6
Electrical engineering materials
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 621.3/В 29 Muallif: Basak , Т. К. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: British : New Academic Science , 2009. Fizik ma’lumotlar: 192 р. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга