Qidiruv natijasi

Qidirildi: (Kalit so`zi : )
Topilgan yozuvlar 2
Qidiruv so'zlamasini o'zgartirish
1
The business of tourism
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 338.48/H 75 Muallif: Holloway , J. C. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: 10th ed. = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Harlow : Pearson Education Limited , 2016. Fizik ma’lumotlar: 784 p. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
2
The economic geography of the tourist Industry
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: a supple-side analysis Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 338.48/Е 12 Muallif: , Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Canada : Routledge , 1998. Fizik ma’lumotlar: 342 р. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
{ }