Qidiruv natijasi

Qidirildi: (Kalit so`zi : )
Topilgan yozuvlar 3
Qidiruv so'zlamasini o'zgartirish
1
Political ecology
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: a critical introduction Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 502:613/R 66 Muallif: Robbins , P. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: 8th ed. = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Singapore : Wiley-blackwell , 2012. Fizik ma’lumotlar: 288 р. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
2
Essentials of Ecology
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 571/M 70 Muallif: Miller , G. T. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: 7th ed. = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Stamford : Cengage Learning , 2015. Fizik ma’lumotlar: 275 p. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
3
Fundamentals of general ecology, life safety and environment protection
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 574/G 60 Muallif: Goldfein , M. D. Tashkilot: Environmental Science ( ; ; ) . Engineering and Technology () Nashr: = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: New York : Nova Science Publishers, Inc. , 2011. Fizik ma’lumotlar: 251 р. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
{ }