Qidiruv natijasi

Qidirildi: (Kalit so`zi : )
Topilgan yozuvlar 1
Qidiruv so'zlamasini o'zgartirish
1
Хавф менеджменти. Атамалар ва таърифлар (ISO Guide 73:2009, IDT)
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Ўзбекистон Республикаси Давлат стандарти Parallel sarlavha : Менеджмент риска. Термины и определения : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: O'zDSt ISO Guide 73:2016 Shifr: O'zDSt ISO Guide 73:2016 Muallif: , Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: расмий нашр = / ; , Ma'lumot: 2016 й. 2 ноябрда қабул қилинди Chiqish ma’lumotlari: Тошкент : Ўзбекистон стандартлаштириш, метрология ва сертификатлаштириш агентлиги , 2016. Fizik ma’lumotlar: 17 б. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Нормативные и технические документы