Qidiruv natijasi

Qidirildi: (Kalit so`zi : )
Topilgan yozuvlar 4
Qidiruv so'zlamasini o'zgartirish
1
Fundamental principles of polymeric materials
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 544.2/B 84 Muallif: Brazel , Ch.S. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: 3rd ed. = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Hoboken : John Wiley & Sons , 2012. Fizik ma’lumotlar: 407 p. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
2
Physical chemistry
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: thermodynamics, structure and change Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 544/А 90 Muallif: Atkins , P. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: 10th edition = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: New York : W.H.Freeman and Company , 2014. Fizik ma’lumotlar: 1008 р. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
3
Physical Chemistry for the Chemical Sciences
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 544/C 45 Muallif: Chang , R. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: New York : University Science Book , 2014. Fizik ma’lumotlar: 952 p. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
4
Chemistry for engineering students
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 544/B 89 Muallif: Brown , L. S. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: 2nd ed. = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Belmont : Brooks/Cole Cengage Learning , 2011. Fizik ma’lumotlar: 582 p. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
{ }