Qidiruv natijasi

Qidirildi: (Kalit so`zi : )
Topilgan yozuvlar 1
Qidiruv so'zlamasini o'zgartirish
1
Система стандартизации. Стандарт организации. Порядок разработки, согласования, утверждения и регистрации
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Государственный стандарт Республики Узбекистан Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: O'zDSt 1.28:2013 Shifr: O'zDSt 1,28:2013 Muallif: , Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Ma'lumot: Взамен O’z DSt 1.2-1992, O’z DSt 1.3-1992, O’z DSt 1.20-2001 Chiqish ma’lumotlari: Тошкент : Узбекское агентство стандартизации, метрологии и сертификации , 2013. Fizik ma’lumotlar: 14 с. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Нормативные и технические документы