Qidiruv natijasi

Qidirildi: (Kalit so`zi : )
Topilgan yozuvlar 3
Qidiruv so'zlamasini o'zgartirish
1
Sociology in modules
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 316/S 31 Muallif: Schaefer , R.T. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: 3rd ed. = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: New York : McGraw-Hill Education , 2016. Fizik ma’lumotlar: 527 p. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
2
Introduction to sociological theory
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: theorists, concepts, and their applicability to the twenty-first century Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 316/D 57 Muallif: Dillon , M. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: 2nd edition = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Singapore : Wiley-blackwell , 2014. Fizik ma’lumotlar: 566 p. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
3
Sociology. A global perspective
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 316/F 42 Muallif: Ferrante , J. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: 7th ed. = / ; , enhansed Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Belmont, CA : Wadsworth Cengage Learning , 2011. Fizik ma’lumotlar: 570 p. : ill. ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
{ }