Qidiruv natijasi

Qidirildi: (Kalit so`zi : )
Topilgan yozuvlar 3
Qidiruv so'zlamasini o'zgartirish
1
The sculpting techniques bible
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: an essential illustrated reference for both beginner and experienced sculptors Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 730/S 42 Muallif: , Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: New York : Chartwell Books , 2006. Fizik ma’lumotlar: 192 p. : il. ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
2
Sculpture : from the Renessaince to the present day
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: from the 15th century to the 20th century Parallel sarlavha : : Jild/Qism: Pt. 3, Pt. 4. Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Vol. 2 Normativ hujjat: Shifr: 730/S 42/Vol. 2 Muallif: , Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Köln : Taschen , 2010. Fizik ma’lumotlar: 545-1149 р. : ill. ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
3
Sculpture : from Antiquity to the Middle Ages
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: from the 8th century BC to the 15th century Parallel sarlavha : : Jild/Qism: Pt. 1, Pt. 2. Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Vol. 1 Normativ hujjat: Shifr: 730/S 42/Vol. 1 Muallif: , Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Köln : Taschen , 2010. Fizik ma’lumotlar: 1-544 p. : ill. ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга