Qidiruv natijasi

Qidirildi: (Kalit so`zi : )
Topilgan yozuvlar 4
Qidiruv so'zlamasini o'zgartirish
1
Psychology
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 159.9/M 99 Muallif: Myers , D. G. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: 11th ed. = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: New York : Worth Publishers , 2015. Fizik ma’lumotlar: 694 p. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
2
Pioners of psychology
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: a history Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 159.9(076.3)/F 23 Muallif: Fancher , R. E. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: 4th ed. = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: United Kingdom : CTI cramioi , 2015. Fizik ma’lumotlar: 174 р. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
3
Psychology
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 159.9/M 99 Muallif: Myers , David G. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: 11th edition = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: New York : Worth publishers , 2015. Fizik ma’lumotlar: 694 р. : ill. ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
4
Foundations of professional psychology
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: the end of teoretical orientations and the emergence of the biopsychosocial approach Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 159.9/M52 Muallif: Melchert , Timothy P. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Amsterdam : Elsevier Science , 2011. Fizik ma’lumotlar: 248 р. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга