Qidiruv natijasi

Qidirildi: (Kalit so`zi : )
Topilgan yozuvlar 2
Qidiruv so'zlamasini o'zgartirish
1
Telling the truth about history
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 94(100)/А 67 Muallif: Appleby , J. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: New York : Norton , 1994. Fizik ma’lumotlar: 322 p. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
2
Worlds of history
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: a comparative reader Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 94(100)/R 37/Vol. 1 Muallif: Reilly , K. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: 2nd ed. = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Boston : Bedford Book , 2004. Fizik ma’lumotlar: 510 р. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга