Qidiruv natijasi

Qidirildi: (Kalit so`zi : )
Topilgan yozuvlar 1
Qidiruv so'zlamasini o'zgartirish
1
Geotechnology: An Introductory Text for Students and Engineers
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 624.131/R 66 Muallif: Roberts , A. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: New York : Pergamon Press , 2011. Fizik ma’lumotlar: 347 p. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
{ }