Qidiruv natijasi

Qidirildi: (Kalit so`zi : )
Topilgan yozuvlar 1
Qidiruv so'zlamasini o'zgartirish
1
Государственный стандарт Узбекистана. Издания. Международный стандартный книжный номер. Использование и издательское оформление
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Государственный стандарт Республики Узбекистан Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: O'zDSt 2318:2011 Shifr: O'zDSt 2318:2011 Muallif: , Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Ma'lumot: Введ. 27.02.2012 Chiqish ma’lumotlari: Ташкент : Узбекское агентство стандартизации, метрологии и сертификации , 2011. Fizik ma’lumotlar: II, 7, [2] с. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Нормативные и технические документы