Qidiruv natijasi

Qidirildi: (Kalit so`zi : )
Topilgan yozuvlar 1
Qidiruv so'zlamasini o'zgartirish
1
Mathematics
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: a basic introduction Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 510/G 71 Muallif: Graham , A. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: London : Hodder & Stroughton , 2013. Fizik ma’lumotlar: 284 р. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга