Qidiruv natijasi

Qidirildi: (Kalit so`zi : )
Topilgan yozuvlar 1
Qidiruv so'zlamasini o'zgartirish
1
Advanced mathematics for engineers
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 519.85:654.071.13/E 73 Muallif: Ertel , Wolfgang Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: [S. l.] : Hochschule Ravensburg-Weingarten , 2012. Fizik ma’lumotlar: 224 p. : ; + 1 CD Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга