Qidiruv natijasi

Qidirildi: (Kalit so`zi : )
Topilgan yozuvlar 3
Qidiruv so'zlamasini o'zgartirish
1
Logistics operations and manangement concepts and models
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 658.7/L 85 Muallif: , Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Amsterdam : Elsevier , 2011. Fizik ma’lumotlar: 469 p. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
2
Logistics and supply chain management
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 658.7/C 56 Muallif: Christopher , M. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: 5th ed. = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Harlow : Pearson , 2016. Fizik ma’lumotlar: 310 p. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
3
Supply chain management
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: an introduction to logistics Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 658.7/W 31 Muallif: Waters , D. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: 2nd ed. = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: London : Palgrave Macmillan , 2009. Fizik ma’lumotlar: 512 p. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
{ }