Qidiruv natijasi

Qidirildi: (Kalit so`zi : )
Topilgan yozuvlar 1
Qidiruv so'zlamasini o'zgartirish
1
Fundamentals of information technolgy
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 004/M 39 Muallif: Mathew , A. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Oxford : Alpha Science International , 2013. Fizik ma’lumotlar: 232 р. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга