Qidiruv natijasi

Qidirildi: (Kalit so`zi : )
Topilgan yozuvlar 4
Qidiruv so'zlamasini o'zgartirish
1
Сети телекоммуникаций. Виртуальные частные сети (VPN). Общие требования
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Государственный стандарт Республики Узбекистан Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: O'zDSt 3078:2016 Shifr: O'zDSt 3078:2016 Muallif: , Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Ma'lumot: введ. 25.04.2016 Chiqish ma’lumotlari: Ташкент : Узбекское агентство стандартизации, метрологии и сертификации , 2016. Fizik ma’lumotlar: 72 с. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Нормативные и технические документы
2
Методы обеспечения безопасности. Сетевая безопасность
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Государственный стандарт Республики Узбекистан Parallel sarlavha : : Jild/Qism: Ч. 4. Коммуникации для обеспечения безопасности между сетями с применением шлюзов безопасности (ISO/IEC 27033-4:2014, MOD) Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: O'zDSt ISO/IEC 27033-4:2016 Shifr: O'zDSt ISO/IEC 27033-4:2016 Muallif: , Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: офиц. изд. = / ; , Ma'lumot: введ. 5.08.2016 Chiqish ma’lumotlari: Ташкент : Узбекское агентство стандартизации, метрологии и сертификации , 2016. Fizik ma’lumotlar: 36 с. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Нормативные и технические документы
3
Информационная безопасность. Термины и определения
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Государственный стандарт Республики Узбекистан Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: O'zDSt 2927:2015 Shifr: O'zDSt 2927:2015 Muallif: , Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: офиц. изд. = / ; , Ma'lumot: Взамен ISO/IEC 2382-8:2007 и TSt 45-010:2010, введ. 09.02.2015 Chiqish ma’lumotlari: Ташкент : Узбекское агентство стандартизации, метрологии и сертификации , 2015. Fizik ma’lumotlar: IV, 100 с. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Нормативные и технические документы
4
Методы обеспечения безопасности. Сетевая безопасность
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Государственный стандарт Республики Узбекистан Parallel sarlavha : : Jild/Qism: Ч. 1. Обзор и концепции (ISO/IEC 27033-1:2009, MOD) Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: O'zDSt ISO/IEC 27033-1:2016 Shifr: O'zDSt ISO/IEC 27033-1:2016 Muallif: , Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: офиц. изд. = / ; , Ma'lumot: введ. 05.08.2016 Chiqish ma’lumotlari: Ташкент : Узбекское агентство стандартизации, метрологии и сертификации , 2016. Fizik ma’lumotlar: 80 с. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга