Qidiruv natijasi

Qidirildi: (Kalit so`zi : )
Topilgan yozuvlar 3
Qidiruv so'zlamasini o'zgartirish
1
Издания. Основные элементы. Термины и определения
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Государственный стандарт Республики Узбекистан Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: O'zDSt 2302:2011 Shifr: O'zDSt 2302:2011 Muallif: , Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: офиц. изд. = / ; , Ma'lumot: Введ.05.09.2011 Chiqish ma’lumotlari: Ташкент : Узбекское агентство стандартизации, метрологии и сертификации , 2011. Fizik ma’lumotlar: 30 с. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Нормативные и технические документы
2
Издания. Обложки и переплеты. Общие требования и правила оформления
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Государственный стандарт Республики Узбекистан Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: O'zDSt 2319:2011 Shifr: O'zDSt 2319:2011 Muallif: , Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: офиц. изд. = / ; , Ma'lumot: Введ. 27.02.2012 Chiqish ma’lumotlari: Ташкент : Узбекское агентство стандартизации, метрологии и сертификации , 2011. Fizik ma’lumotlar: 8 с. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Нормативные и технические документы
3
Издания. Выходные сведения. Общие требования и правила оформления
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Государственный стандарт Республики Узбекистан Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: O'zDSt 2317:2011 Shifr: O'zDSt 2317:2011 Muallif: , Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Ma'lumot: Введ. 20.01.2012 Chiqish ma’lumotlari: Ташкент : Узбекское агентство стандартизации, метрологии и сертификации , 2011. Fizik ma’lumotlar: 44 с. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Нормативные и технические документы