Qidiruv natijasi

Qidirildi: (Kalit so`zi : )
Topilgan yozuvlar 5
Qidiruv so'zlamasini o'zgartirish
1
An Introduction to journalism
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: essential techniques and background knowledge Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 070/R 88 Muallif: Rudin , R. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Amsterdam : Focal Press , 2005. Fizik ma’lumotlar: 351 p. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
2
Critical theories of mass media
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: then and now Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 070.1/T 27 Muallif: Taylor , P. A. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: New York : Open University Press , 2008. Fizik ma’lumotlar: 250 p. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
3
Writing and reporting for the media
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: a style guide for news writers and editors Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 070.41(07)/W 88 Muallif: , Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: New York : Oxford Univ Press , 2016. Fizik ma’lumotlar: 478 p. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
4
Teaching journalism for suistanble development
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 070/B 22 Muallif: Banda , F. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Paris : UNESCO , 2015. Fizik ma’lumotlar: 168 p. : ill. ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
5
Journalism studies
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: the basics Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 070/C 74 Muallif: Conboy , M. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Abingdon, Oxon : Routledge , 2013. Fizik ma’lumotlar: 197 р. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
{ }