Qidiruv natijasi

Qidirildi: (Kalit so`zi : )
Topilgan yozuvlar 3
Qidiruv so'zlamasini o'zgartirish
1
The gymnastics book
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: the young perfomer's guide to gymnastics Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 796.41/S 33 Muallif: Schlegel , E. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: 2nd edition = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Buffalo : Firefly Books , 2012. Fizik ma’lumotlar: 144 p. : ill. ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
2
Coaching youth gymnastics
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: American sport education program with USA gimnastics Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 796.4.015-053.6/С 65 Muallif: , Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Champaign, IL : Human Kinetics , 2011. Fizik ma’lumotlar: 256 р. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
3
Top 25 gymnastics skills, tips, and tricks
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 796.4/S 26 Muallif: Savage , J. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: USA : Enslow Publishers , 2012. Fizik ma’lumotlar: 48 р. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга