Qidiruv natijasi

Qidirildi: (Kalit so`zi : )
Topilgan yozuvlar 1
Qidiruv so'zlamasini o'zgartirish
1
Physics in biology and medicine
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 577.3(075)/D 26 Muallif: Davidovits , Paul Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: 4th edition = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Amsterdam : Academic Press , 2013. Fizik ma’lumotlar: 332 p. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга