Qidiruv natijasi

Qidirildi: (Kalit so`zi : )
Topilgan yozuvlar 1
Qidiruv so'zlamasini o'zgartirish
1
Реферат и аннотация. Общие требования
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Государственный стандарт Узбекистана Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: O'zDSt 2304:2011 Shifr: O'zDSt 2304:2011 Muallif: , Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Ma'lumot: Введ. 05.09.2011 Chiqish ma’lumotlari: Ташкент : Узбекское агентство стандартизации, метрологии и сертификации , 2011. Fizik ma’lumotlar: II, 6, [2] с. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Нормативные и технические документы