Qidiruv natijasi

Qidirildi: (Kalit so`zi : )
Topilgan yozuvlar 3
Qidiruv so'zlamasini o'zgartirish
1
Undergraduate instrumental analysis
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 543/R 67 Muallif: Robinson , J. W. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: 7th ed. = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Boca Raton : CRC Press , 2014. Fizik ma’lumotlar: 1232 р. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
2
Analytical chemistry
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 543/C 89 Muallif: Christian , G. D. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: 7th ed. = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Hoboken : John Wiley & Sons , 2014. Fizik ma’lumotlar: 826 p. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
3
Fundamentals of аnalytical chemistry
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 543/F 97 Muallif: , Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: 8th ed. = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Australia : Book/Cole , 2014. Fizik ma’lumotlar: 958 р. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга