Qidiruv natijasi

Qidirildi: (Kalit so`zi : )
Topilgan yozuvlar 3
Qidiruv so'zlamasini o'zgartirish
1
Analysis II
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 517/Т 24 Muallif: Tao , T. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: New Delhi : Hindustan Book Agency , 2006. Fizik ma’lumotlar: P. 390-630 : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
2
Mathematical analysis I
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 517/С 19 Muallif: Canuto , C. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Milan : Springer , 2008. Fizik ma’lumotlar: 433 р. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
3
Analysis I
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Vol. 1 Normativ hujjat: Shifr: 517/T 19/Vol. 1 Muallif: Terence , T. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: New Delhi : Hindustan Book Agency , 2006. Fizik ma’lumotlar: 388 р. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
{ }