Qidiruv natijasi

Qidirildi: (Kalit so`zi : )
Topilgan yozuvlar 1
Qidiruv so'zlamasini o'zgartirish
1
Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Государственный стандарт Республики Узбекистан Parallel sarlavha : Архив иши ва иш юритиш. Атамалар ва таърифлар : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: O'zDSt 2436:2012 Shifr: O'zDSt 2436:2012 Muallif: , Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: офиц. изд. = / ; , Ma'lumot: Взамен ГОСТ 16487-83, введ. 02.04.2012 Chiqish ma’lumotlari: Ташкент : Узбекское Агентство стандартизации, метрологии и сертификации , 2012. Fizik ma’lumotlar: 38 с. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Нормативные и технические документы
{ }