Qidiruv natijasi

Qidirildi: (Kalit so`zi : )
Topilgan yozuvlar 2
Qidiruv so'zlamasini o'zgartirish
1
Фактор Афганистана в региональной безопасности Центральной Азии в начале XXI века
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Дис... д-ра филос. наук : 23.00.04 Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: Muallif: Умаров , А. А. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Ташкент : , 2017. Fizik ma’lumotlar: 172 с. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Диссертации
2
Генезис и эволюция политики США в Центральной Азии при администрациях Б.Клинтона и Дж.Буша-мл.
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Дис... д-ра полит. наук : 23.00.04 Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: Дис-121/2018 Muallif: Очилов , Б. Б. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Ташкент : , 2017. Fizik ma’lumotlar: 242 с. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Диссертации