Qidiruv natijasi

Qidirildi: (Kalit so`zi : )
Topilgan yozuvlar 11
Qidiruv so'zlamasini o'zgartirish
1
Savvy
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: P/V-18619 Muallif: Law , I. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Massachusetts : Walden media , 2008. Fizik ma’lumotlar: 342 p. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
2
The year of jubilo
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: a novel of the civil war Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: P/VI-25254 Muallif: Bahr , H. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: New York : Picador , 2001. Fizik ma’lumotlar: 376 p. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
3
The secret garden
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: P/V-18612 Muallif: Burnett , F. H. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: New York : Penguin Books , 2003. Fizik ma’lumotlar: 280 p. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
4
Taps
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: novel Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: P/VII-16701 Muallif: Morris , W. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: New York : Houghton mifflin Company , 2001. Fizik ma’lumotlar: 338 p. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
5
Фолкнер
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: очерк творчества Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 821.111(73).09(092)Фолкнер/А 64 Muallif: Анастасьев , Н. А. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Москва : Художественная литература , 1976. Fizik ma’lumotlar: 222 с. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
6
Хемингуэй на Кубе
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: очерки Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 821.111(73).09(092)Хемингуэй/П 17 Muallif: Папоров , Ю. Н. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Москва : Советский писатель , 1982. Fizik ma’lumotlar: 576 с. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
7
Хемингуэй на Кубе
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: пер. с исп. Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 821.111(73).09(092)Хемингуэй/Ф 96 Muallif: Фуэнтес , Н. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Москва : Радуга , 1988. Fizik ma’lumotlar: 444 с. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
8
Человек выстоит. Реализм Фолкнера
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: Muallif: Николюкин , А. Н. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Москва : Художественная литература , 1988. Fizik ma’lumotlar: 304 с. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi:
9
Роман США сегодня
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 821.111(73).09/М 50 Muallif: Мендельсон , М. О. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Москва : Советский писатель , 1977. Fizik ma’lumotlar: 400 с. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
10
Поэтики Джойса
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: литературный обзор Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 821.111(73)Джойс.06/Э 40 Muallif: Эко , У. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Санкт-Петербург : Симпозиум , 2003. Fizik ma’lumotlar: 496 с. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга