Qidiruv natijasi

Qidirildi: (Kalit so`zi : )
Topilgan yozuvlar 16
Qidiruv so'zlamasini o'zgartirish
1
Икки қисса
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Икки қисса Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: N1-32184/2 Muallif: Толстой , Л. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Тошкент : O'zbekiston , 2018. Fizik ma’lumotlar: 192 б. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
2
Жаҳонгир
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: N1-32187/2 Muallif: Бедяев , А. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Тошкент : Янги аср авлоди , 2018. Fizik ma’lumotlar: 272 б. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
3
Кец юлдузи
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: N1-32188/2 Muallif: Бедяев , А. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Тошкент : Янги аср авлоди , 2018. Fizik ma’lumotlar: 192 б. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
4
Кўр мусиқачи
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: қисса Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 821.161.1/К 71 Muallif: Короленко , В. Г. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Тошкент : Ғафур Ғулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи , 2016. Fizik ma’lumotlar: 152 б. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
5
Қилич ва қалқон
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: роман Parallel sarlavha : : Jild/Qism: Қ. 1. Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 821.161.1-31/К 57/Қ.1 Muallif: Кожевников , В. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Тошкент : Адабиёт учқунлари , 2018. Fizik ma’lumotlar: 656 б. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
6
Жиноят ва жазо
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: роман Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: N1-32023/3, 821.161.1-31/Д 74 Muallif: Достоевский , Ф. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Тошкент : Янги аср авлоди , 2015. Fizik ma’lumotlar: 856 б : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
7
Уруш ва тинчлик
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: роман-эпопея Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - К. 3-4 Normativ hujjat: Shifr: 821.161.1-31/Т 53/К. 3-4 Muallif: Толстой , Л. Н. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Тошкент : Янги аср авлоди , 2016. Fizik ma’lumotlar: 976 б. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
8
Баҳорнинг ўн етти лаҳзаси
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: роман Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 821.161.1-31/С 43 Muallif: Семёнов , Ю. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Тошкент : Янги аср авлоди , 2015. Fizik ma’lumotlar: 488 б. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
9
Ўн икки стул
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: детектив-саргузашт роман Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: N1-31977/2 Muallif: Ильф , И. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Тошкент : Янги аср авлоди , 2014. Fizik ma’lumotlar: 456 б : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
10
Шеърлар
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 821.161.1-1/Е 24 Muallif: Евтушенко , Е. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Тошкент : Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси нашриёти , 2015. Fizik ma’lumotlar: 64 б : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга