Qidiruv natijasi

Qidirildi: (Kalit so`zi : )
Topilgan yozuvlar 18
Qidiruv so'zlamasini o'zgartirish
1
The Cambridge history of American foreign relations
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: the Creation of a Republican Empire, 1776-1865 Parallel sarlavha : : Jild/Qism: Vol. 1. Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 327(73)/С 17 Muallif: Bradford , Perkins Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: New York : Cambridge University Press , 2002. Fizik ma’lumotlar: 272 p. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
2
Kazakhstan: the misunderestimated 'Stan'
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 327(574)/К 26, P/VI-25320 Muallif: , Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Astana : , 2010. Fizik ma’lumotlar: 232 p. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
3
Tarihe damga
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : Тарих таңбасы : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 327(574+560)/T 21, P/VIII-8283 Muallif: , Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Astana : Bilnet matbaacilik Biltur Basim Yayin ve Hizmet A.Ş. , 2009. Fizik ma’lumotlar: 345 p. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
4
The Republic of Kazakhstan and the European Union
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 327(574)/Қ 18, P/VIII-8271 Muallif: , Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Brussels : NOVA EXPRESS SA , 2007. Fizik ma’lumotlar: 320 p. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
5
Председательство Республики Казахстан в ОБСЕ
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Доверие, традиции, транспарентность, толерантность Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 347(574)/П 71, P/IX-523 Muallif: , Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Астана : Деловой мир Астана , 2010. Fizik ma’lumotlar: 194 с. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
6
Геополитические процессы в современной Азии: Иран и США
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Латвийский институт международных отношений Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 327(55+73)/Ю 31 Muallif: Юлдашева , Г. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Ташкент : Niso Poligraf , 2018. Fizik ma’lumotlar: 240 c. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
7
Международное сотрудничество Республики Узбекистан в годы независимости
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: учебное пособие Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: У-52967/2 Muallif: Кобзева , О. П. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Ташкент : Б.и. , 2016. Fizik ma’lumotlar: 116 с. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
8
Таджикистан - Европейский Союз
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: VII-42481, 327(573.3+061.1ЕС)/С60 Muallif: Солиев , Р. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Душанбе : Эр-граф , 2016. Fizik ma’lumotlar: 308 с. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
9
Марафон-2010
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: записки о председательстве Казахстана в ОБСЕ Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 327(574)/Ж 88 Muallif: Жумагулов , Т. М. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Астана, Алматы : Б.и. , 2016. Fizik ma’lumotlar: 320 с. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
10
Рамочная программа ООН по оказанию содействия Республике Узбекистан в целях развития на 2016-2020 годы
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 327.7(575.1), У-52830/5 Muallif: , Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Ташкент : Baktria press , 2015. Fizik ma’lumotlar: 88 с. : ил ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга