Qidiruv natijasi

Qidirildi: (Kalit so`zi : )
Topilgan yozuvlar 1
Qidiruv so'zlamasini o'zgartirish
1
Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни давлат томонидан қўллаб-қувватлашнинг назарий асосларини такомиллаштириш
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: иқтисод. фан. д-ри... дис. : 08.00.01 Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: Дис-328/2016 Muallif: Муродова , Н. Қ. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Тошкент : , 2016. Fizik ma’lumotlar: 272 б. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Диссертации