Bo'limlar

Qidiruv natijasi

Qidirildi: (Kalit so`zi : )
Topilgan yozuvlar 812
Qidiruv so'zlamasini o'zgartirish
1
Global Certifications for Makers & Hardware Startups
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: Muallif: , Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Courtenay : Emcfastpass , 2015. Fizik ma’lumotlar: 102 p. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
2
Handbook of natural fibres
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : : Jild/Qism: Vol. 1. Types, properties and factors affecting breeding and cultivation Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 677.1/.3(075)/H 22 Muallif: , Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Oxford : Woodhead Publishing Limited , 2012. Fizik ma’lumotlar: 620 p. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
3
Nelson textbook of pediatrics
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : : Jild/Qism: Vol. 1. Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 616-053.2/N 37/Vol. 1 Muallif: , Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: 20th ed. = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Philadelphia : Elsevier , 2016. Fizik ma’lumotlar: 1129 p. : ill. ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
4
Fundamentals of modern manufacturing
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Materials, processes, and systems Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 66.017/G 87 Muallif: Groover , M.P. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: 5th ed. = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Hoboken, NJ : Wiley , 2013. Fizik ma’lumotlar: 1102 р. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
5
Statics and dynamics
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 531.2/.3/H 65 Muallif: Hibbeler , R.C. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: 14th ed. = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Hoboken : Pearson , 2016. Fizik ma’lumotlar: 760 p. : ill. ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
6
An historical atlas of Central Asia
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 912.43:94(5-191.2)/B 85 Muallif: Bregel , Y. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Leiden : Brill , 2003. Fizik ma’lumotlar: 110 p. : maps ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
7
Cunningham's Textbook of veterinary physiology
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 619:591.1/K 53 Muallif: Klein , B. G. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: 5th edition = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Missouri : Elsevier , 2013. Fizik ma’lumotlar: 608 p. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
8
Dellmann's textbook of veterinary histology
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 619:591.8/E 91 Muallif: Eurell , J. A. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: 6th ed. = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: USA : Blackwell publishing , 2006. Fizik ma’lumotlar: 406 р. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
9
Fundamentals of Fixed prosthodontics
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 616.314-77/F 97 Muallif: , Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: 4th ed. = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Chicago : Quintessence Publishing Co, Inc , 2012. Fizik ma’lumotlar: 573 p. : ill. ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
10
The labor relations process
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 331/H 75 Muallif: Holley , W. H. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: 11th ed. = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Boston : Cengage Learning , 2017. Fizik ma’lumotlar: 774 р. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
{ }