Bo'limlar

Qidiruv natijasi

Qidirildi: (Kalit so`zi : )
Topilgan yozuvlar 813
Qidiruv so'zlamasini o'zgartirish
1
Structural geology
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 551.243/F 78 Muallif: Fossen , H. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: 2nd ed. = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: London : Cambridge University Press , 2016. Fizik ma’lumotlar: 510 p. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
2
Fundamentals of materials science and engineering
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: an integrated approach Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 620.22/C 43 Muallif: Callister , W.D. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: 4th ed. = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Hoboken : John Wiley & Sons , 2012. Fizik ma’lumotlar: 910 p. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
3
Fundamentals of modern manufacturing
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Materials, processes, and systems Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 66.017/G 87 Muallif: Groover , M.P. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: 5th ed. = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Hoboken, NJ : Wiley , 2013. Fizik ma’lumotlar: 1102 р. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
4
Electronic devices
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: conventional current version Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 621.38/F 69 Muallif: Floyd , Th. L. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: 9th ed. = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: New Jersey : Pearson , 2014. Fizik ma’lumotlar: 958 p. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
5
Fluid mechanics
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 532/W 63 Muallif: White , F.M. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: 8th ed. = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: New York : McGraw-Hill Education , 2016. Fizik ma’lumotlar: 848 р. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
6
Chemistry
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 54/C 45 Muallif: Chang , R. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: 12th ed. = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: New York : McGraw-Hill Education , 2016. Fizik ma’lumotlar: 1046 p. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
7
Nelson textbook of pediatrics
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : : Jild/Qism: Vol. 1. Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 616-053.2/N 37/Vol. 1 Muallif: , Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: 20th ed. = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Philadelphia : Elsiver , 2016. Fizik ma’lumotlar: 1129 p. : ill. ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
8
Open pit mine planning and design
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : : Jild/Qism: Vol. 1. Fundamentals Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 622.012.2/H 94/Vol.1 Muallif: Hustrulid , W. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: 3rd ed. = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Netherland : СRC Press Taylor & Francis Group , 2013. Fizik ma’lumotlar: 1004 р. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
9
Physical geography laboratory manual
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: for McKnight's physical geography, a landscape appreciation Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 911.2/H 61 Muallif: Hess , D. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: 12th ed. = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: USA : Pearson , 2017. Fizik ma’lumotlar: 372 р. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
10
Fundamentals of Geomorphology
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 551.4/Н 90 Muallif: Huggett , R. J. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: 4th ed. = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: London : Routledge , 2017. Fizik ma’lumotlar: 542 p. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга