Bo'limlar

Qidiruv natijasi

Qidirildi: (Kalit so`zi : )
Topilgan yozuvlar 813
Qidiruv so'zlamasini o'zgartirish
1
Open pit mine planning and design
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : : Jild/Qism: Vol. 1. Fundamentals Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 622.012.2/H 94/Vol.1 Muallif: Hustrulid , W. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: 3rd ed. = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Netherland : СRC Press Taylor & Francis Group , 2013. Fizik ma’lumotlar: 1004 р. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
2
Physical geography laboratory manual
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: for McKnight's physical geography, a landscape appreciation Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 911.2/H 61 Muallif: Hess , D. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: 12th ed. = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: USA : Pearson , 2017. Fizik ma’lumotlar: 372 р. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
3
Fundamentals of Geomorphology
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 551.4/Н 90 Muallif: Huggett , R. J. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: 4th ed. = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: London : Routledge , 2017. Fizik ma’lumotlar: 542 p. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
4
Handbook of natural fibres
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : : Jild/Qism: Vol. 1. Types, properties and factors affecting breeding and cultivation Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 677.1/.3(075)/H 22 Muallif: , Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Oxford : Woodhead Publishing Limited , 2012. Fizik ma’lumotlar: 620 p. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
5
Adjustment computations
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Spatial data analysis Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 528.1/G 42 Muallif: Ghilani , C. D. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: 5th ed. = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Hoboken, New Jersey : John Wiley & Sons , 2010. Fizik ma’lumotlar: 647 p. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
6
Information systems theory
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : : Jild/Qism: Vol. 1. Explaining and predicting our digital society Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 004:338.2/I-60 Muallif: , Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: New York : Springer , 2012. Fizik ma’lumotlar: 502 p. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
7
Food process engineering and technology
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 664/B 46 Muallif: Berk , Z. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: 2nd ed. = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: London : Academic Press , 2013. Fizik ma’lumotlar: 690 p. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
8
Database Systems
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: design, implementation, and management Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 004.65/C 80 Muallif: Coronel , C. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: 12th ed. = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Boston : Cengage Learning , 2017. Fizik ma’lumotlar: 791 p. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
9
Modeling and simulation in biomedical engineering
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: applications in cardiorespiratory physiology Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 57.089:61:519.673/M 62 Muallif: Meurs , W. van Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: New York : McGraw-Hill , 2011. Fizik ma’lumotlar: 193 p. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
10
Handbook of Print Media
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: technologies and рroduction methods Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 070.3:681,62/H 22 Muallif: , Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Berlin : Springer , 2001. Fizik ma’lumotlar: 1207 p. : ill. ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга