Bo'limlar

Qidiruv natijasi

Qidirildi: (Kalit so`zi : )
Topilgan yozuvlar 490
Qidiruv so'zlamasini o'zgartirish
1
Psychology
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Shifr: 159.9/M 99 Muallif: Myers , David G. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: 11th edition = / ; , Chiqish ma’lumotlari: New York : Worth publishers , 2015. Fizik ma’lumotlar: 694 р. : ill. ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
2
Introduction to hydrology
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Shifr: 556/V 61 Muallif: Viessman , W. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: 5th edition = / ; , Chiqish ma’lumotlari: USA : Pearson , 2002. Fizik ma’lumotlar: 612 p. : ill. ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
3
The fundamentals of drawing 1
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Shifr: 741.02/F 97 Muallif: , Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Chiqish ma’lumotlari: Milano : Vinciana , [200?]. Fizik ma’lumotlar: 34 р. : ill. ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
4
General theory of law and state
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Shifr: 340.1/K 31 Muallif: Kelsen , H. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Chiqish ma’lumotlari: Cambridge, Massachusetts : Harvard University Press , 1945. Fizik ma’lumotlar: 516 р. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
5
Topographic mapping
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: covering the wider field of Geospatial Information Science & Technology (GIS & T) Parallel sarlavha : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Shifr: 528.4:528.067.4/H 36 Muallif: Hatzopoulos , J. N. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Chiqish ma’lumotlari: Boca Raton, FL : Universal Publishers , 2008. Fizik ma’lumotlar: 718 p. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
6
Effective communication in organisations
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Shifr: 658.3/F 50 Muallif: Fielding , M. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Chiqish ma’lumotlari: Cape Town : Juta Academic , 2006. Fizik ma’lumotlar: 612 р. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
7
Advances in information systems and technologies
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Shifr: 004/A 22 Muallif: , Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Chiqish ma’lumotlari: Heidelberg : Springer , 2013. Fizik ma’lumotlar: 1160 р. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
8
Art history : contemporary perspectives on method
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Shifr: 7(091)/A 81 Muallif: , Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Chiqish ma’lumotlari: Malden, MA : Wiley-Blackwell , 2010. Fizik ma’lumotlar: 176 р. : ill. ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
9
A textbook of translation
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Shifr: 81'25/N 53 Muallif: Newmark , P. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Chiqish ma’lumotlari: Englewood Cliffs, NJ : Prentice Hall , 1988. Fizik ma’lumotlar: 290 р. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
10
Elementary linear algebra
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Shifr: 512.64/K 95 Muallif: Kenneth , K. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Chiqish ma’lumotlari: Washington, DC : The Saylor Foundation , 2012. Fizik ma’lumotlar: 434 р. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга