Bo'limlar

Qidiruv natijasi

Qidirildi: (Kalit so`zi : )
Topilgan yozuvlar 811
Qidiruv so'zlamasini o'zgartirish
1
Learning systems and intelligent robots
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 004.8/L 14 Muallif: , Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: New York : Springer , 1974. Fizik ma’lumotlar: 452 p. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
2
Pioners of psychology
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: a history Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 159.9(076.3)/F 23 Muallif: Fancher , R. E. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: 4th ed. = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: United Kingdom : CTI cramioi , 2015. Fizik ma’lumotlar: 174 р. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
3
Teaching and Learning: pedagogy, curriculum and culture
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 37.013.43/M 83 Muallif: Moore , A. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: 2nd. ed. = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: London : Routledge , 2012. Fizik ma’lumotlar: 192 p. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
4
Jugend-leichtathletik
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: rahmentrainingsplan des deutschen leichtathletik-verbandes für die wurfdisziplinen im aufbautraining Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 796.42/J 91 Muallif: , Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Münster : Philippka Sportverlag , 2011. Fizik ma’lumotlar: 288 p. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
5
Introduction to computer graphics
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 004.92/I 69 Muallif: , Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Boca Raton : CRC Press Taylor & Francis Group , 2015. Fizik ma’lumotlar: 376 р. : ill. ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
6
Electronics in medicine and biomedical instrumentation
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 616-71/J 73 Muallif: Jog , N. K. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: 2nd ed. = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Delhi : PHI Learning Private Limited , 2013. Fizik ma’lumotlar: 197 p. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
7
Quality Management
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: demystified Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 658.5/K 32 Muallif: Kemp , S. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: New York : McGraw-Hill Education , 2006. Fizik ma’lumotlar: 355 p. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
8
Hydrometallurgy
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: fundamentals and applications Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 669.053.4/F 88 Muallif: Free , M.L. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Hoboken, New Jersey : Wiley , 2013. Fizik ma’lumotlar: 432 р. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
9
Sewing 101
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 646.21/S 51 Muallif: , Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Minneapolis : Creative Publishing international , 2011. Fizik ma’lumotlar: 198 p. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
10
Hydrogeology
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: principles and practice Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 556.3/H 69 Muallif: Hiscock , K. M. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: 2nd ed. = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: New Jersey : John Wiley & Sons , 2014. Fizik ma’lumotlar: 519 p. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга