Bo'limlar

Qidiruv natijasi

Qidirildi: (Kalit so`zi : )
Topilgan yozuvlar 799
Qidiruv so'zlamasini o'zgartirish
1
Soil microbiology, ecology and biochemistry
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 579.64:631.46/S 70 Muallif: , Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: 4th ed. = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Amsterdam : Academic Press , 2015. Fizik ma’lumotlar: 582 p. : ill ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
2
Research writing in dentistry
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 616.31:001.891/F 87 Muallif: von Frauhofer , J.A. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: New Delhi : Wiley-dlackwell , 2010. Fizik ma’lumotlar: 188 р. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
3
Biological and physiological studies on mulberry silkworm
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Biology, physiology, effect of minerals, silkworm, haemocytes, silk gland, cocoon, protein, lipids, fatty acids Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 638.22/S 11 Muallif: Saad , I. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Deutschland : LAP Lambert Academic Publishing , 2012. Fizik ma’lumotlar: 150 р. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
4
Student's solutions guide to accompany discrete mathematics and its applications
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 519.1/R 79 Muallif: Rosen , K. H. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: 7th ed. = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: New York : McGraw-Hill Education , 2012. Fizik ma’lumotlar: 564 p. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
5
The human impact on the natural environment
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: past, present and future Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 504.5/.7/G 69 Muallif: Goudie , A. S. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: 7th ed. = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Chichester : Wiley-blackwell , 2013. Fizik ma’lumotlar: 410 р. : ill. ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
6
An Introduction to Continiuum Mechanics
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 531/R 32 Muallif: Reddy , J. N. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: 2nd ed. = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: New York : Cambridge University Press , 2013. Fizik ma’lumotlar: 450 p. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
7
Pastoralist landscapes and social interaction in bronze age Eurasia
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 904(4/5)''637''/F 84 Muallif: Frachetti , M.D. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Berkeley, Los Angeles : University of California Press , 2008. Fizik ma’lumotlar: 213 p. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
8
Structural mechanics fundamentals
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 624.04/C 25 Muallif: Carpinteri , A. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Boca Raton : CRC Press Taylor & Francis Group , 2014. Fizik ma’lumotlar: 498 p. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
9
Electronics in medicine and biomedical instrumentation
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 616-71/J 73 Muallif: Jog , N. K. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: 2nd ed. = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Delhi : PHI Learning Private Limited , 2013. Fizik ma’lumotlar: 197 p. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
10
Sewing 101
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 646.21/S 51 Muallif: , Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Minneapolis : Creative Publishing international , 2011. Fizik ma’lumotlar: 198 p. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга