Qidiruv natijasi

Qidirildi: (Kalit so`zi : )
Topilgan yozuvlar 35
Qidiruv so'zlamasini o'zgartirish
1
"Ўзбекистонда 2010-2014 йилларда нашр қилинган бадиий адабиётлар"нинг тавсия библиографик кўрсаткичи
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 016:82/Ў16 Muallif: , Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Тошкент : Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси нашриёти , 2015. Fizik ma’lumotlar: 1 эл. опт. диск (DVD-R) : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: CD/DVD
2
Тошкент ҳайвонот боғи
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: [библиографик кўрсаткич ] Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 016:59:069.029(575.1-25)/Т 71 Muallif: , Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Тошкент : Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси нашриёти , 2017. Fizik ma’lumotlar: 1 эл. опт. диск (DVD-R) : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: CD/DVD
3
Академик Абдукаримов Абдусаттор (1942)
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: [биобиблиографик кўрсаткич] Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 016:929:57(575.1)/А 40 Muallif: , Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Тошкент : Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси нашриёти , 2017. Fizik ma’lumotlar: 1 эл. опт. диск (DVD-R) : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: CD/DVD
4
Библиографик қўлланмалар
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 016(57.1)(08)/Б 66 Muallif: , Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Тошкент : Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси нашриёти , 2017. Fizik ma’lumotlar: 1 эл. опт. диск (DVD-R) : ; + Annotatsiya: Дискда Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонасида тузилган бир қатор библиографик қўлланмалар жамланган Hujjat ko’rinishi: CD/DVD
5
Академик Қобулов Восил Қобулович (1921-2010)
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: [биобиблиографик кўрсаткич] Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 016:929:53(575.1)/А 40 Muallif: , Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Тошкент : Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси нашриёти , 2016. Fizik ma’lumotlar: 1 эл. опт. диск (DVD-R) : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: CD/DVD
6
Ўзбекистон халқ ёзувчиси Ўткир Ҳошимов (таваллудининг 75 йиллиги муносабати билан)
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: [биобиблиографик кўрсаткич] Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 016:929:821.512.133/Ў 37 Muallif: , Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Тошкент : Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси нашриёти , 2016. Fizik ma’lumotlar: 1 эл. опт. диск (DVD-R) : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: CD/DVD
7
Алишер Навоийнинг 575 йиллигига
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: [библиографик кўрсаткич] Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 016:821.512.133:78/А 51 Muallif: , Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Тошкент : Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси нашриёти , 2016. Fizik ma’lumotlar: 1 эл. опт. диск (DVD-R) : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: CD/DVD
8
Академик Аминова Раҳима Ҳодиевна (1925-2001)
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: [биобилиографик кўрсаткич] Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 016:929:94(575.1)/А 40 Muallif: , Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Тошкент : Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси нашриёти , 2016. Fizik ma’lumotlar: 1 эл. опт. диск (DVD-R) : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: CD/DVD
9
Академик Абдулла Жўра Абдуллаевич (1927)
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: [биобиблиографик кўрсаткич] Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 016:929:620(575.1)/А 40 Muallif: , Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Тошкент : Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси нашриёти , 2017. Fizik ma’lumotlar: 1 эл. опт. диск (DVD-R) : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: CD/DVD
10
Профессор Аъзамов Абдулла Азамович (1947)
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: [биобиблиографик кўрсаткич] Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 016:929:53(575.1)/А 40 Muallif: , Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Тошкент : Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси нашриёти , 2017. Fizik ma’lumotlar: 1 эл. опт. диск (DVD-R) : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: CD/DVD