Qidiruv natijasi

Qidirildi: (Kalit so`zi : )
Topilgan yozuvlar 232
Qidiruv so'zlamasini o'zgartirish
1
Академик Юнус Ражабий (1897-1976)
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: [биобиблиографик кўрсаткич] Parallel sarlavha : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Shifr: 016:929:78(575.1)/А 40 Muallif: , Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Chiqish ma’lumotlari: Тошкент : Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси нашриёти , 2017. Fizik ma’lumotlar: 2.49 гб : ; + 1 эл. опт. диск (CD-ROM) Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: CD/DVD
2
Академик Абдукаримов Абдусаттор (1942)
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: [биобиблиографик кўрсаткич] Parallel sarlavha : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Shifr: 016:929:57(575.1)/А 40 Muallif: , Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Chiqish ma’lumotlari: Тошкент : Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси нашриёти , 2017. Fizik ma’lumotlar: 1.84 гб : ; + 1 эл. опт. диск (CD-ROM) Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: CD/DVD
3
Академик Қобулов Восил Қобулович (1921-2010)
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: [биобиблиографик кўрсаткич] Parallel sarlavha : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Shifr: 016:929:53(575.1)/А 40 Muallif: , Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Chiqish ma’lumotlari: Тошкент : Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси нашриёти , 2016. Fizik ma’lumotlar: 2.95 гб : ; + 1 эл. опт. диск (CD-ROM) Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: CD/DVD
4
Ўзбекистон халқ ёзувчиси Ўткир Ҳошимов (таваллудининг 75 йиллиги муносабати билан)
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: [биобиблиографик кўрсаткич] Parallel sarlavha : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Shifr: 016:929:821.512.133/Ў 37 Muallif: , Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Chiqish ma’lumotlari: Тошкент : Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси нашриёти , 2016. Fizik ma’lumotlar: 2.08 гб : ; + 1 эл. опт. диск (CD-ROM) Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: CD/DVD
5
Академик Аминова Раҳима Ҳодиевна (1925-2001)
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: [биобилиографик кўрсаткич] Parallel sarlavha : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Shifr: 016:929:94(575.1)/А 40 Muallif: , Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Chiqish ma’lumotlari: Тошкент : Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси нашриёти , 2016. Fizik ma’lumotlar: 3.05 гб : ; + 1 эл. опт. диск (CD-ROM) Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: CD/DVD
6
Библиографик қўлланмалар
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: [библиографмк қўлланмалар] Parallel sarlavha : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Shifr: 016(57.1)(08)/Б 66 Muallif: , Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Chiqish ma’lumotlari: Тошкент : Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси нашриёти , 2017. Fizik ma’lumotlar: 4.36 гб : ; + 1 эл. опт. диск (CD-ROM) Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: CD/DVD
7
"Ўзбекистонда 2010-2014 йилларда нашр қилинган бадиий адабиётлар"нинг тавсия библиографик кўраткичи
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: [библиографик кўрсаткич] Parallel sarlavha : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Shifr: 016:82/Ў16 Muallif: , Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Chiqish ma’lumotlari: Тошкент : Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси нашриёти , 2015. Fizik ma’lumotlar: 4.37 гб : ; + 1 эл. опт. диск (CD-ROM) Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: CD/DVD
8
Алишер Навоийнинг 575 йиллигига
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: [библиографик кўрсаткич] Parallel sarlavha : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Shifr: 016:821.512.133:78/А 51 Muallif: , Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Chiqish ma’lumotlari: Тошкент : Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси нашриёти , 2016. Fizik ma’lumotlar: 1.95 гб : ; + 1 эл. опт. диск (CD-ROM) Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: CD/DVD
9
Академик Абдулла Жўра Абдуллаевич (1927)
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: [биобиблиографик кўрсаткич] Parallel sarlavha : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Shifr: 016:929:620(575.1)/А 40 Muallif: , Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Chiqish ma’lumotlari: Тошкент : Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси нашриёти , 2017. Fizik ma’lumotlar: 0.17 гб : ; + 1 эл. опт. диск (CD-ROM) Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: CD/DVD
10
Профессор Аъзамов Абдулла Азамович (1947)
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: [биобиблиографик кўрсаткич] Parallel sarlavha : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Shifr: 016:929:53(575.1)/А 40 Muallif: , Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Chiqish ma’lumotlari: Тошкент : Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси нашриёти , 2017. Fizik ma’lumotlar: 0.74 гб : ; + 1 эл. опт. диск (CD-ROM) Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: CD/DVD