Qidiruv natijasi

Qidirildi: (Kalit so`zi : )
Topilgan yozuvlar 48
Qidiruv so'zlamasini o'zgartirish
1
Академик Рашидова Сайёра Шарофовна (таваллудининг 75 йиллиги муносабати билан)
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: биобиблиографик ресурс Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 016:929:54(575.1)/Р 31 Muallif: , Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Тошкент : Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси нашриёти , 2018. Fizik ma’lumotlar: 1 электрон. оптик диск (DVD-R) : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: CD/DVD
2
Ўзбекистон халқ шоири Абдулла Орипов (1941-2016) таваллудининг 75 йиллиги муносабати билан
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: [биобиблиографик кўрсаткич] Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 016:929:821.512.133/О-68 Muallif: , Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Тошкент : Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси нашриёти , 2016. Fizik ma’lumotlar: 1 эл. опт. диск (DVD-R) : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: CD/DVD
3
Академик Ҳабибуллаев Пўлат Қирғизбоевич (1936-2010)
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: [биобилиографик кўрсаткич] Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 016:929:53(575.1)/Ҳ 12 Muallif: , Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Тошкент : Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси нашриёти , 2016. Fizik ma’lumotlar: 1 эл. опт. диск (DVD-R) : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: CD/DVD
4
Академик Қаюмов Азизхон Пўлатович (1926)
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: таваллудининг 90 йиллиги муносабати билан : биобиблиографик кўрсаткич Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 016:929:80(575.1)/А 40 Muallif: , Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Тошкент : Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси , 2016. Fizik ma’lumotlar: 1 электрон. опт. диск (DVD-R) : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: CD/DVD
5
Шароф Рашидов (1917-1983)
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: таваллудининг 100 йиллигига тўлиқ матнли биобиблиографик кўрсаткич Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 016:929:323(575.1)/Р 31 Muallif: , Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Тошкент : Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси нашриёти , 2017. Fizik ma’lumotlar: 1 электрон. опт. диск(DVD-Rom) : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: CD/DVD
6
Академик Рустамов Алибек (1931-2013)
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: таваллудининг 85 йиллиги муносабати билан : [биобиблиографик кўрсаткич] Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 016:929:80(575.1)/А 40 Muallif: , Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Тошкент : Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси , 2016. Fizik ma’lumotlar: 1 электрон. опт. диск (DVD-R) : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: CD/DVD
7
Академик Абдуллаев Жўра Абдуллаевич (1927)
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: [биобиблиографик кўрсаткич] Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 016:929:620(575.1)/А 40 Muallif: , Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Тошкент : Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси нашриёти , 2017. Fizik ma’lumotlar: 1 эл. опт. диск (DVD-R) : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: CD/DVD
8
Академик Раҳмонқулов Ҳожиакбар (1925-2013)
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: биобиблиографик кўрсаткич Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 016:929:34(575.1)/А 40 Muallif: , Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Тошкент : Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси , 2015. Fizik ma’lumotlar: 1 электрон. опт. диск (DVD-R) : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: CD/DVD
9
Профессор Аъзамов Абдулла Азамович (1947)
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: [биобиблиографик кўрсаткич] Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 016:929:53(575.1)/А 40 Muallif: , Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Тошкент : Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси нашриёти , 2017. Fizik ma’lumotlar: 1 эл. опт. диск (DVD-R) : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: CD/DVD
10
Композитор Мухтор Ашрафий (1912-1975)
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: таваллудининг 105 йиллиги муносабати билан Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 016:929:78.071.1(575.1)/А 93 Muallif: , Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Тошкент : Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси нашриёти , 2017. Fizik ma’lumotlar: 1 электрон. опт. диск (DVD-Rom) : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: CD/DVD