Qidiruv natijasi

Qidirildi: (Kalit so`zi : )
Topilgan yozuvlar 2
Qidiruv so'zlamasini o'zgartirish
1
Klarnet va forteopiano uchun jahon kompozitlarining asarlari (moslashtirilgan)
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: bolalar musiqa va san'at maktablari uchun o'quv qo'llanma Parallel sarlavha : Произведения зарубежных композиторов для кларнета и фортепиано (переложения) : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 780.8:780.643.1.089(100)(075)/B 91, 78.089(075)/B 91 Muallif: Brednev , F. I. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Toshkent : G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi , 2016. Fizik ma’lumotlar: 56 b. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
2
Буюк Амир Темур ёқути
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: тарихий-саргузашт эссе ва фантастик ҳикоялар Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 821.512.133-4/М 99 Muallif: Мўъмин , О. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Тошкент : O'zbekiston , 2017. Fizik ma’lumotlar: 176 б. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга