Qidiruv natijasi

Qidirildi: (Kalit so`zi : )
Topilgan yozuvlar 2
Qidiruv so'zlamasini o'zgartirish
1
Эпик анъана ва "Оллоназар Олчинбек" достони
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Shifr: 398.1(575.1)/Қ 35, Ю-37012/2 Muallif: Қаҳҳорова , Ш. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Chiqish ma’lumotlari: Тошкент : Муҳаррир , 2010. Fizik ma’lumotlar: 116 б. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
2
"Катта қирғин"нинг келиб чиқиш сабаблари ва омиллари
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Shifr: 94(575.1)"1937-1938"/К 25, Ю-42340/2, Ю-42340/2, 94(575.1)"1937-1938"/К 25 Muallif: Каримов , Н. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Chiqish ma’lumotlari: Тошкент : Фан , 2013. Fizik ma’lumotlar: 128 б. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга