Qidiruv natijasi

Qidirildi: (Kalit so`zi : )
Topilgan yozuvlar 59
Qidiruv so'zlamasini o'zgartirish
1
Народное слово
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): Народное слово . - № 37 Normativ hujjat: Shifr: Muallif: , Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Ташкент : , 2015. Fizik ma’lumotlar: : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Газеты
2
Народное слово
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): Народное слово . - 36 Normativ hujjat: Shifr: Muallif: , Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Ташкент : , 2015. Fizik ma’lumotlar: : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
3
Народное слово
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): Народное слово . - № 40 Normativ hujjat: Shifr: Muallif: , Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Ташкент : , 2015. Fizik ma’lumotlar: : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
4
Народное слово
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - № 1-85 (2016) Normativ hujjat: Shifr: Muallif: , Tashkilot: Кенгаш Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Ташкент : , 2016. Fizik ma’lumotlar: : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
5
Вечерний Ташкент
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - 2015. – № 1–250 Normativ hujjat: Shifr: Muallif: , Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Ташкент : , 2015. Fizik ma’lumotlar: 4 с. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Газеты
6
Правда Востока
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - 2012-2015 (№№) Normativ hujjat: Shifr: Muallif: , Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Ташкент : , 1991. Fizik ma’lumotlar: : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
7
Вопросы диетологии
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: 2016 Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: Muallif: , Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Россия : Династия , 2016. Fizik ma’lumotlar: : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Журналы
8
Халқ сўзи
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - 2012-2016,№ 1-252 Normativ hujjat: Shifr: Muallif: , Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: : , . Fizik ma’lumotlar: : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Газеты
9
Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 4. Государство и право
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: Muallif: , Tashkilot: Центр социальных научно - информационных иследований ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: : ИНИОН РАН , 2012, 2016. Fizik ma’lumotlar: : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Журналы
10
Таълим тизимида ижтимоий - гуманитар фанлар
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - 1-4 Normativ hujjat: Shifr: Muallif: , Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Тошкент : Абу Райҳон Беруний номидаги Тошкент давлат техника университети , 2012, 2016 . Fizik ma’lumotlar: : ; 125 б. + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: