Qidiruv natijasi

Qidirildi: (Kalit so`zi : )
Topilgan yozuvlar 3
Qidiruv so'zlamasini o'zgartirish
1
Указатель действующих государственных стандартов и руководящих документов Республики Узбекистан (по состоянию на 01 февраля 2015 года)
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: библиографический справочник Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: Muallif: , Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Ташкент : O'zstandart agentligi "Axborot-ma'lumot markazi" DK , 2015. Fizik ma’lumotlar: 202 с. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
2
Указатель действующих технических условий Республики Узбекистан (по состоянию на 01 февраля 2015 года)
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: библиографический справочник Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: Muallif: , Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Ташкент : O'zstandart agentligi "Axborot-ma'lumot markazi" DK , 2015. Fizik ma’lumotlar: 332 с. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
3
Указатель действующих стандартов организаций Республики Узбекистан (по состоянию на 01 февраля 2015 года)
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: библиографический справочник Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: Muallif: , Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Ташкент : O'zstandart agentligi "Axborot-ma'lumot markazi" DK , 2015. Fizik ma’lumotlar: 170 с. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга