Bo'limlar

Qidiruv natijasi

Qidirildi: (Kalit so`zi : )
Topilgan yozuvlar 1000
Qidiruv so'zlamasini o'zgartirish
1
Алишер Навоий. Қомусий луғат
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Ж. 2. Т-Ҳ Основное заглавие: Обозначение тома: Shifr: 821.512.133(038)/Н 14/Ж. 2 Muallif: , Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , . Chiqish ma’lumotlari: Тошкент : Sharq, 2016. Fizik ma’lumotlar: 480 б., [8] в. қўйилган расм : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
2
Алишер Навоий. Қомусий луғат
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Ж. 1. А-С Основное заглавие: Обозначение тома: Shifr: 821.512.133(038)/Н 14/Ж. 1 Muallif: , Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , . Chiqish ma’lumotlari: Тошкент : Sharq, 2016. Fizik ma’lumotlar: 536 б., [8] в. қўйилган расм : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
3
Фан доктори илмий даражасини берувчи кенгаш тўғрисидаги низом
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Основное заглавие: Обозначение тома: Shifr: 378.245(575.1)(062.13)/Ф 24 Muallif: , Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , . Chiqish ma’lumotlari: Тошкент : Spectrum Media Group, 2016. Fizik ma’lumotlar: 144 б. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
4
Kimyo fanidan ma'lumotnoma
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: cho'ntakbop qo'llanma, abituriyentlar uchun Parallel sarlavha : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Основное заглавие: Обозначение тома: Shifr: 54(035)/K 42 Muallif: , Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: qayta nashr = / ; , . Chiqish ma’lumotlari: Toshkent : Yangi kitob, 2016. Fizik ma’lumotlar: 488, [8] b. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
5
Шкатулки и ключницы в технике декупаж
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Основное заглавие: Обозначение тома: Shifr: 746/В 75 Muallif: Воронова , О. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , . Chiqish ma’lumotlari: Москва : Эксмо, 2013. Fizik ma’lumotlar: 96 с. : ил. ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
6
География
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Основное заглавие: Обозначение тома: Shifr: 91:087.5(031)/П 80 Muallif: Прокопович , Л. Д. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , . Chiqish ma’lumotlari: Москва : Издательство АСТ, 2016. Fizik ma’lumotlar: 160 с. : ил. ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
7
Тайны вселенной
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Основное заглавие: Обозначение тома: Shifr: 524.8(031)/Т 14 Muallif: , Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , . Chiqish ma’lumotlari: Москва : Махаон, 2015. Fizik ma’lumotlar: 126 с. : ил. ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
8
Корабли и мореплавание
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Основное заглавие: Обозначение тома: Shifr: 910.4(26)(031)/М 19 Muallif: Малов , В. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , . Chiqish ma’lumotlari: Москва : Махаон, 2016. Fizik ma’lumotlar: 128 с. : ил. ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
9
Древней Египет
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Основное заглавие: Обозначение тома: Shifr: 94(32)(031)/Д 73 Muallif: , Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , . Chiqish ma’lumotlari: Москва : Махаон, 2016. Fizik ma’lumotlar: 128 с. : ил. ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
10
Древней Рим
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Основное заглавие: Обозначение тома: Shifr: 94(37)(031)/Д 73 Muallif: , Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , . Chiqish ma’lumotlari: Москва : Махаон, 2016. Fizik ma’lumotlar: 128 с. : ил. ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга