Bo'limlar

Qidiruv natijasi

Qidirildi: (Kalit so`zi : )
Topilgan yozuvlar 1000
Qidiruv so'zlamasini o'zgartirish
1
G-GLOBAL - XXI ғасыр әлемі
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: P/VIII-8267 Muallif: Назарбаев , Н. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Астана : Деловой мир Астана , 2013. Fizik ma’lumotlar: 216 б. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
2
Оқ турна
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: Ю-44570/0 Muallif: Ильяшенко , Е. И. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Тошкент : , 2016. Fizik ma’lumotlar: 36 б. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
3
XXI - ғасыр Қазақстанның жұлдызды ғасыры
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: P/IX-526 Muallif: , Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Астана : Деловой мир Астана , 2010. Fizik ma’lumotlar: 336 б. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
4
Im Herzen Eurasiens
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: P/IX-530 Muallif: Nazarbayev , N. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Berlin : Art-Druck Szczecin , 2006. Fizik ma’lumotlar: 192 p. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
5
Еуразия жүрегінде
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: P/IX-529 Muallif: Назарбаев , Н. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Алматы : Атамұра , 2008. Fizik ma’lumotlar: 192 б. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
6
Үшқоңыр
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Фотоальбом Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: P/IX-524 Muallif: , Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Алматы : Тау-Кайнар , 2017. Fizik ma’lumotlar: 240 б. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
7
Давр, Замон, Шахс
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: илмий-амалий мақолалар тўплами Parallel sarlavha : : Jild/Qism: Қ 2. 2016 йил 2 чораги Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: Ю-44576/4 Muallif: , Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Тошкент : Сурхон-Нашр , 2016. Fizik ma’lumotlar: 372 б. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
8
Қазақстан әлем фотографтарының көзімен
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Глазами мировых фотографов Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: P/IX-525 Muallif: , Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Астана : ҚР Мәдениет және спорт министрлігі , 2017. Fizik ma’lumotlar: 264 б. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
9
Kazakhstan State Directory
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: P/IX-522 Muallif: , Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Astana : Nftional press club , 2003. Fizik ma’lumotlar: 466 p. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
10
Председательство Республики Казахстан в ОБСЕ
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Доверие, традиции, транспарентность, толерантность Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: P/IX-523 Muallif: , Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Астана : Деловой мир Астана , 2010. Fizik ma’lumotlar: 194 с. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга