Bo'limlar

Qidiruv natijasi

Qidirildi: (Kalit so`zi : )
Topilgan yozuvlar 1000
Qidiruv so'zlamasini o'zgartirish
1
Поэт, Россия и цари
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: мемуары Parallel sarlavha : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Shifr: 821.161.1Пушкин.06/П 67 Muallif: , Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Chiqish ma’lumotlari: Москва : Фонд Сергея Дубова , 1999. Fizik ma’lumotlar: 576 с. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
2
Нюрнбергга саёҳат
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: сафарнома, қисса ва ҳикоялар Parallel sarlavha : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Shifr: 821.112.2-3/Ҳ 41 Muallif: Ҳессе , Ҳ. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Chiqish ma’lumotlari: Тошкент : O'zbekiston , 2012. Fizik ma’lumotlar: 192 б. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
3
Асрларнинг асраганлари
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Ўзбекистоннинг меъморий обидалари ҳақида бадиҳалар Parallel sarlavha : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Shifr: 821.512.133-3/Ш 47 Muallif: Шер , А. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Chiqish ma’lumotlari: Тошкент : O'zbekiston , 2011. Fizik ma’lumotlar: 136 б. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
4
Боғлар барпо қилиш
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: оммабоп қўлланма Parallel sarlavha : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Shifr: 634(575.1)/М 23, Ю-38176/2 Muallif: Маматова , К. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Chiqish ma’lumotlari: Тошкент : Dizayn-Press , 2011. Fizik ma’lumotlar: 170 б. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
5
Город и люди
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: книга московской прозы Parallel sarlavha : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Shifr: 821.161.1-3/Г 70 Muallif: , Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Chiqish ma’lumotlari: Москва : Русский импульс , 2008. Fizik ma’lumotlar: 640 с. : ил. ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
6
Демократик янгиланиш жараёнларида сиёсий партияларнинг ўрни
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Shifr: 329(575.1)/Б 56, Ю-39312/2 Muallif: Бердиқулов , С. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Chiqish ma’lumotlari: Тошкент : O'zbekiston , 2011. Fizik ma’lumotlar: 80 б. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
7
Ритмы Евразии
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: эпохи и цивилизации Parallel sarlavha : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Shifr: 930.85(4/5)/Г 94 Muallif: Гумилев , Л. Н. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Chiqish ma’lumotlari: Москва : АСТ , 2007. Fizik ma’lumotlar: 528 с. : ил. ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
8
Болалар тафаккур қудрати
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Shifr: 159.922.7/К 39 Muallif: Кехо , Ж. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Chiqish ma’lumotlari: Тошкент : Adabiyot uchqunlari , 2015. Fizik ma’lumotlar: 144 б. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
9
Одамийлик сабоқлари
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Shifr: 17/Х 87 Muallif: Худойбердиев , И. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Chiqish ma’lumotlari: Тошкент : Yangi nashr , 2013. Fizik ma’lumotlar: 128 б. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
10
С. Ю. Витте-дипломат
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Shifr: 94(470+571)(092)/И 26 Muallif: Игнатьев , А. В. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Chiqish ma’lumotlari: Москва : Международные отношения , 1989. Fizik ma’lumotlar: 336 с. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга