Bo'limlar

Qidiruv natijasi

Qidirildi: (Kalit so`zi : )
Topilgan yozuvlar 1000
Qidiruv so'zlamasini o'zgartirish
1
Plant pathology
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 632/A 26 Muallif: Agrios , G. N. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: 5th edition = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Amsterdam : Elsevier , 2005. Fizik ma’lumotlar: 922 p. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
2
Fundamentals of industrial hygiene
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 613.6/F 97 Muallif: , Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: 6th edition = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Illinois : National Safety Council , 2012. Fizik ma’lumotlar: 1225 p. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
3
Undergraduate instrumental analysis
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 543/R 67 Muallif: Robinson , J. W. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: 7th ed. = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: USA : CRC Press Taylor & Francis Group , 2014. Fizik ma’lumotlar: 1232 р. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
4
Circuit Analysis with Multisim
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: synthesis lectures on digital circuits and systems#35 Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 621.3:004.9/B 14 Muallif: Baez-Lopez , D. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Dallas : Morgan & Claypool Publishers , 2011. Fizik ma’lumotlar: 182 p. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
5
Fundamentals of Engineering Heat and Mass Transfer
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 536.2/S 11 Muallif: Sachdeva , R. C. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: 5th edition = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: London : New Age Techno Press , 2017. Fizik ma’lumotlar: 716 p. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
6
Information systems theory
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : : Jild/Qism: Vol. 1. explaining and predicting our digital society Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 004:338.2/I-60 Muallif: , Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: New York : Springer , 2012. Fizik ma’lumotlar: 502 p. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
7
Қуръон-қалблар шифоси
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 28-24/Р 33 Muallif: Раҳим , З. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: Қайта ишланган 3-нашри = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Тошкент : Sharq , 2016. Fizik ma’lumotlar: 432 б. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
8
Signals and Systems in Biomedical Engineering
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: signal processing and physiological systems modeling Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 57.089:61:519.8/D 49 Muallif: Devasahayam , S. R. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: 2nd edition = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: New York : Springer , 2013. Fizik ma’lumotlar: 389 p. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
9
Туризм ривожланишининг илмий-назарий асослари
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: монография Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 338.48(575.1)/C 34 Muallif: Сафарова , Н. Н. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Тошкент : IFMR , 2017. Fizik ma’lumotlar: 220 б. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
10
Axborot xavfsizligi
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 004.056(075.8)/G19 Muallif: Ganiyev , S. K. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Toshkent : Fan va texnologiya , 2016. Fizik ma’lumotlar: 372 b. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга