Qidiruv natijasi

Qidirildi: (Kalit so`zi : )
Topilgan yozuvlar 1000
Qidiruv so'zlamasini o'zgartirish
1
Историко-культурные традиции эпохи Хакима Тирмизи и ее значение в мировой цивилизации
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 001(575)(092)Тирмизи Хаким/И 90 Muallif: , Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Душанбе : Дониш , 2016. Fizik ma’lumotlar: 388 с. : ил. ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
2
Стратегия развития и пути повышения эффективности энергетики Таджикистана
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 620.9(575.3)/П 30 Muallif: Петров , Г. Н. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Душанбе : Дониш , 2017. Fizik ma’lumotlar: 358 с. : табл. ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
3
У истоков истории
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: к 130-летию со дня рождения Нусратулло Махсума Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 94(575.3)(092)Махсум Н./У 11 Muallif: , Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Душанбе : Mega-basim , 2011. Fizik ma’lumotlar: 528 c. : фото ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
4
Сердце Азии.Таджикистан и таджики в русской поэзии
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 821.161.1-1:94(575.3)/С 32 Muallif: , Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Душанбе : Маориф , 2016. Fizik ma’lumotlar: 384 с. : ил. ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
5
Sekillenderis sungaty
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: umumy orta bilim beryan mekteplerin 4-nji synpy ucin derslik Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 741(075.2)/S 82 Muallif: Suleymanow , A. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: 2-nesir = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Das,kent : Sharq , 2017. Fizik ma’lumotlar: 112 b. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
6
Suwretlew oneri
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: uliwma bilim beriwshi orta mekteblerdin 4-klasi ushin sabaqliq Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 741(075.2)/S 94 Muallif: Sulaymanov , A. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: 2-baspasi = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Tashkent : Sharq , 2017. Fizik ma’lumotlar: 112 b. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
7
Русский язык, 4
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: методическое пособие для учителей 4 класса по внедрению передовых педагогических и информационно-коммуникационных технологий Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: Muallif: , Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Ташкент : O'zbekiston milliy ensiklopediyasi , 2017. Fizik ma’lumotlar: 240 с. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
8
Букварь
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: учебник для 1 класса школ общего среднего образования с русским языком обучения Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: Muallif: Тохтаходжаева , Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Ташкент : Узбекистан , 2018. Fizik ma’lumotlar: 96 с. : ил. ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
9
Сyрөт өнерy
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: 1-класс учун окуу китеби Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 741(075.2)/X 23 Muallif: Хасанов , Р. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: Кайра ишлетелген 15-басылышы = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Ташкент : Гафур Гулам атындагы басма-полиграфиялык чыгармачылык үйү , 2017. Fizik ma’lumotlar: 56 б. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
10
Su'wretlew o'neri
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: 1-klass ushin sabaqliq Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 741(075.2)/Н 12 Muallif: Hasanov , R. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: Qayta islengen o'zbekshe 15-basi'li'mi'nan qaraqalpaqsha 3-basi'limi = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Тошкент : G'afur G'ulom ati'ndag'i' baspa-poligrafiyali'q do'retiwshilik u'yi , 2017. Fizik ma’lumotlar: 56 б. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга