Bo'limlar

Qidiruv natijasi

Qidirildi: (Kalit so`zi : )
Topilgan yozuvlar 1000
Qidiruv so'zlamasini o'zgartirish
1
Namoz o'qish qoidalari
Sarlavha: Matn Sarlavhaga tegishli ma'lumotlar: Son(lari): Shifr: 28.1/M24, Ю-44245/0 Muallif: Mansur Sh. A. Chiqish ma'lumotlari: Toshkent 2015 Sahifalar soni: 64 b. Nashr xili Книга Annotatsiya:
2
Спид. Материалы по эпидемиологии, профилактике и клинической диагностике
Sarlavha: Текст Sarlavhaga tegishli ma'lumotlar: информационный бюллетень № 4 Son(lari): Shifr: 616.98:578.828HIV/C 72 Muallif: Chiqish ma'lumotlari: Ташкент 1990 Sahifalar soni: 36 с. Nashr xili Книга Annotatsiya:
3
Тезисы докладов региональной научной конференции молодых ученых западного Казахстана (6-7 апреля; 1990; Актюбинск)
Sarlavha: Текст Sarlavhaga tegishli ma'lumotlar: Son(lari): Ч. 6. Химико-биологические науки Shifr: 54(063)(574.1)/Р 32/Ч. 6 Muallif: Chiqish ma'lumotlari: Актюбинск 1990 Sahifalar soni: 20 с. Nashr xili Книга Annotatsiya:
4
Тезисы докладов региональной научной конференции молодых ученых западного Казахстана (6-7 апреля; 1990; Актюбинск)
Sarlavha: Текст Sarlavhaga tegishli ma'lumotlar: Son(lari): Ч. 5. Физические науки Shifr: 53(063)(574.1)/Р 32/Ч. 5 Muallif: Chiqish ma'lumotlari: Актюбинск 1990 Sahifalar soni: 18 с. Nashr xili Книга Annotatsiya:
5
Севмишам сени
Sarlavha: Матн Sarlavhaga tegishli ma'lumotlar: шеърлар Son(lari): Shifr: 821.512.164/М 32, N1-32068/2 Muallif: Махтумқули Chiqish ma'lumotlari: Тошкент 2014 Sahifalar soni: 120 б. Nashr xili Книга Annotatsiya:
6
Тезисы докладов региональной научной конференции молодых ученых западного Казахстана (6-7 апреля; 1990; Актюбинск)
Sarlavha: Текст Sarlavhaga tegishli ma'lumotlar: Son(lari): Ч. 4. Математические науки Shifr: 51(063)(574.1)/Р 32/Ч. 4 Muallif: Chiqish ma'lumotlari: Актюбинск 1990 Sahifalar soni: 38 с. Nashr xili Книга Annotatsiya:
7
Тезисы докладов региональной научной конференции молодых ученых западного Казахстана (6-7 апреля; 1990; Актюбинск)
Sarlavha: Текст Sarlavhaga tegishli ma'lumotlar: Son(lari): Ч. 3. Филологические науки Shifr: 80(063)(574.1)/Р 32/Ч. 3 Muallif: Chiqish ma'lumotlari: Актюбинск 1990 Sahifalar soni: 64 с. Nashr xili Книга Annotatsiya:
8
Тезисы докладов региональной научной конференции молодых ученых западного Казахстана (6-7 апреля; 1990; Актюбинск)
Sarlavha: Текст Sarlavhaga tegishli ma'lumotlar: Son(lari): Ч. 1. Общественные науки Shifr: 3(063)(574.1)/Р 32/Ч. 1 Muallif: Chiqish ma'lumotlari: Актюбинск 1990 Sahifalar soni: 44 с. Nashr xili Книга Annotatsiya:
9
Тезисы докладов региональной научной конференции молодых ученых западного Казахстана (6-7 апреля; 1990; Актюбинск)
Sarlavha: Текст Sarlavhaga tegishli ma'lumotlar: Son(lari): Ч. 2. Психолого-педагогические науки Shifr: 37(063)(574.1)/Р 32/Ч. 2 Muallif: Chiqish ma'lumotlari: Актюбинск 1990 Sahifalar soni: 28 с. Nashr xili Книга Annotatsiya:
10
Надежность в строительстве и реконструкции железнодорожных зданий и сооружений
Sarlavha: Текст Sarlavhaga tegishli ma'lumotlar: межвузовский сборник научных трудов Son(lari): Shifr: 624.014:69.059.4/Н 17 Muallif: Chiqish ma'lumotlari: Днепропетровск 1990 Sahifalar soni: 64 с. Nashr xili Книга Annotatsiya: