Bo'limlar

Qidiruv natijasi

Qidirildi: (Kalit so`zi : )
Topilgan yozuvlar 1000
Qidiruv so'zlamasini o'zgartirish
1
The International Journal of Mycobacteriology
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - 1-4 Shifr: Muallif: , Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Chiqish ma’lumotlari: Mumbai : Nikeda Art Printers Pvt.Ltd., Bahandup, Mumbai , 2013. Fizik ma’lumotlar: 117-212 p. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Журналы
2
National Central Library
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - 1-6 Shifr: Muallif: , Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Chiqish ma’lumotlari: Taiwan : , 1969. Fizik ma’lumotlar: 15 c. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Журналы
3
The Developing Economies
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - 1-4 Shifr: Muallif: , Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Chiqish ma’lumotlari: Токио : , 1963. Fizik ma’lumotlar: 162 с. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Журналы
4
Оптические свойства молекулярных систем в поле низкочастотного лазерного излучения
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Shifr: 539.2:621.375.82/ Б 43 Muallif: Белоусов , А.В. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Chiqish ma’lumotlari: Кишинев : Штиинца , 1989. Fizik ma’lumotlar: 128 с. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
5
Проблемы метода и жанра в зарубежной литературе
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Межвузов. сборник науч.трудов Parallel sarlavha : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Shifr: 82-1/-9(1-87)/ П 78 Muallif: , Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Chiqish ma’lumotlari: Москва : МГПИ им. В.И.Ленина , 1988. Fizik ma’lumotlar: 136 с. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
6
Технологические процессы: формования, намотки и склеивания конструкции
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Shifr: 629.7.02/К 85 Muallif: Крысин , В. Н Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Chiqish ma’lumotlari: Москва : Машиностроение , 1989. Fizik ma’lumotlar: 234 : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
7
О нефти и газе без формул
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Shifr: 622.276/.279(02.062)/Ц 97 Muallif: Цыркин , Е. Б Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Chiqish ma’lumotlari: Ленинград : Химия , 1989. Fizik ma’lumotlar: 158 : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
8
Теоретические основы статистической радиотехники
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Shifr: 621.396:519.27/Л 34 Muallif: Левин , Б. Р Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: 3-е изд., перераб. и доп. = / ; , Chiqish ma’lumotlari: Москва : Радио и связь , 1989. Fizik ma’lumotlar: 654 с : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
9
Радиотехнические системы связи
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Сборник научных трудов учебных институтов связи Parallel sarlavha : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Shifr: 621.396.2/Р 15 Muallif: , Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Chiqish ma’lumotlari: Ленинград : , 1989. Fizik ma’lumotlar: 162 с : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
10
Гамма-лазеры
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Shifr: 535-36/ В 93 Muallif: Высоцкий , В.И. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Chiqish ma’lumotlari: Москва : Издательство Московского института , 1989. Fizik ma’lumotlar: 176 с. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга