Bo'limlar

Qidiruv natijasi

Qidirildi: (Kalit so`zi : )
Topilgan yozuvlar 1000
Qidiruv so'zlamasini o'zgartirish
1
Сделай свою Книгу
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Shifr: 27-236.5/Л 22 Muallif: Ландграф , М. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Chiqish ma’lumotlari: Ташкент : Glossa , 2016. Fizik ma’lumotlar: 162 с. : ил. ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
2
Весёлые формы. Учимся рисовать и фантазировать
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Shifr: 373.2:74/А 61 Muallif: Аманова , О. Г. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Chiqish ma’lumotlari: Ташкент : Узбекистан , 2016. Fizik ma’lumotlar: 48 с. : цв. ил. ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
3
Развитие речи
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: учебник для 1-го класса Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Shifr: 373.2.016:81-028.31(075.2)/К 30 Muallif: Кахрамонова , М. Т. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Chiqish ma’lumotlari: Ташкент : Extremum-Press , 2016. Fizik ma’lumotlar: 64 с. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
4
Развиваем координацию руки
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: готовимся к школе Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Shifr: 373.2.015.3:159.954/П 81 Muallif: Пронин , В. Г. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: 2-е изд. = / ; , Chiqish ma’lumotlari: Ташкент : Узбекистан , 2016. Fizik ma’lumotlar: 16 с. : ил. ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
5
Тўкилаётган япроқлар
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: қисса Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Shifr: 821.134.2(861)-31/Г 20 Muallif: Гарсиа , Г. М. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Chiqish ma’lumotlari: Тошкент : O'zbekiston , 2016. Fizik ma’lumotlar: 200 б. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
6
O'zbekcha-ruscha va ruscha-o'zbekcha so'zlashuv kitobi
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Shifr: 811.512.133'374.822/K 78 Muallif: Krasnix , V. I. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: Qayta ishlangan yangi nashr = / ; , Chiqish ma’lumotlari: Toshkent : G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi , 2016. Fizik ma’lumotlar: 288 b. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
7
Развиваем воображение и пишем сочинение
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: готовимся к школе Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Shifr: 373.2.015.3:159.954/П 81 Muallif: Пронин , В. Г. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: 2-е изд. = / ; , Chiqish ma’lumotlari: Ташкент : Узбекистан , 2016. Fizik ma’lumotlar: 16 с. : ил. ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
8
Inglizcha-o'zbekcha lug'at
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Shifr: 811.111'374.822/I-54 Muallif: , Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Chiqish ma’lumotlari: Toshkent : Davr Press , 2017. Fizik ma’lumotlar: 512 b. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
9
Учимся читать
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Shifr: 373.2.016:003-028.31/К 65 Muallif: Константинова , Л. М. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Chiqish ma’lumotlari: Ташкент : Узбекистан , 2016. Fizik ma’lumotlar: 64 с. : цв. ил. ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
10
Большой секрет, или Весёлые приключения гномов Тика и Така
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Shifr: 821.512.133-34-93/Х 29 Muallif: Хачатурова , Л. Р. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Chiqish ma’lumotlari: Ташкент : Узбекистан , 2016. Fizik ma’lumotlar: 16 с. : ил. ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга