Bo'limlar

Qidiruv natijasi

Qidirildi: (Kalit so`zi : )
Topilgan yozuvlar 1000
Qidiruv so'zlamasini o'zgartirish
1
Нефтегазовая отрасль Узбекистана: достижения, проблемы и перспективы
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: аналитическое исследование постнезависимого периода развития нефтегазовой отрасли Parallel sarlavha : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Shifr: Muallif: Бобохужаев , Ш. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Chiqish ma’lumotlari: Deutschland : LAP LAMBERT Academic Publishing , 2016. Fizik ma’lumotlar: 307 с. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
2
Ручной труд 2
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: учебник 2 класса специализированных школ и школ-интернатов для детей с ограниченными возможностями Parallel sarlavha : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Shifr: 373.3.016:331:376(075.2)/Д 75 Muallif: Дроздова , Г. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Chiqish ma’lumotlari: Ташкент : Ilm Ziyo , 2016. Fizik ma’lumotlar: 64 c. : ил. ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
3
Золотые сказки
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Shifr: 821(100)-343.4-93/З-81 Muallif: , Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Chiqish ma’lumotlari: Москва : Эксмо , 2016. Fizik ma’lumotlar: 224 с. : ил. ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
4
Ручной труд 3
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: учебник 3 класса специализированных школ и школ-интернатов для детей с ограниченными возможностями Parallel sarlavha : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Shifr: 373.3.016:331:376(075.2)/Д 75 Muallif: Дроздова , Г. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Chiqish ma’lumotlari: Ташкент : Ilm Ziyo , 2016. Fizik ma’lumotlar: 64 c. : ил. ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
5
Ручной труд 4
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: учебник 4 класса специализированных школ и школ-интернатов для детей с ограниченными возможностями Parallel sarlavha : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Shifr: 373.3.016:331:376(075.2)/Д 75 Muallif: Дроздова , Г. В. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Chiqish ma’lumotlari: Ташкент : Ilm Ziyo , 2016. Fizik ma’lumotlar: 64 c. : ил. ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
6
Хатар чангалида
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: қисса Parallel sarlavha : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Shifr: 821.512.133-3/Ҳ 20 Muallif: Ҳакимов , С. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Chiqish ma’lumotlari: Тошкент : Ijod-Press , 2015. Fizik ma’lumotlar: 192 б : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
7
Гастарбайтер Мусабек
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: воқеий саргузашт қисса Parallel sarlavha : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Shifr: 821.512.133-311.3/Ҳ 71, Ю-37774/2 Muallif: Ҳошимов , Н. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Chiqish ma’lumotlari: Ташкент: : Dizayn-Press, , 2011. Fizik ma’lumotlar: 216 б. : a-ил. ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
8
Природоведение 6
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: учебник 6 класса специализированных школ и школ-интернатов для детей с ограниченными возможностями Parallel sarlavha : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Shifr: 502.2:376(075.3)/Н 19 Muallif: Назарова , Ф. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Chiqish ma’lumotlari: Ташкент : Ilm Ziyo , 2016. Fizik ma’lumotlar: 80 c. : ил. ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
9
Ёввойи келин
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: детектив саргузашт роман Parallel sarlavha : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Shifr: 821.512.133-311.3/Ҳ 71 Muallif: Ҳошимов , Н. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: 2-нашр = / ; , Chiqish ma’lumotlari: Тошкент : Dizayn-Press , 2012. Fizik ma’lumotlar: 288 б. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
10
Олдин ўзингга боқ
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: ҳикматлар Parallel sarlavha : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Shifr: 821.581-84/К 68 Muallif: Конфуций , Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: Тўлдирилган иккинчи нашри = / ; , Chiqish ma’lumotlari: Тошкент : Наврўз , 2013. Fizik ma’lumotlar: 48 б. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга