Qidiruv natijasi

Qidirildi: (Kalit so`zi : )
Topilgan yozuvlar 2
Qidiruv so'zlamasini o'zgartirish
1
Географический атлас Узбекистана
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 912.44(575.1)/Г35, А-13616/7 Muallif: , Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Ташкент : Госкомземгеодезкадастр , 2012. Fizik ma’lumotlar: 1 атл. (192 с.) : цв., карты, текст, ил. ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
2
Атлас мира
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: обзорно-географический Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: Мир. Атлас [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 912.44(100)/А 92 Muallif: , Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: 9-е изд., испр. и доп. = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Москва : АСТ, Дизайн. Информация. Картография , 2015. Fizik ma’lumotlar: 1 атл. (168 с.) : цв. карты, текст, сб. схема, ил. ; 29x22 см + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга