Qidiruv natijasi

Qidirildi: (Kalit so`zi : )
Topilgan yozuvlar 21
Qidiruv so'zlamasini o'zgartirish
1
Атлас геологических карт Республики Узбекистан
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Shifr: 912.43(575.1):55(084.4)/А 92 Muallif: , Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Chiqish ma’lumotlari: Ташкент : НИИМР , 2016. Fizik ma’lumotlar: 133 с. : ил., карты ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
2
Туристическая карта Узбекистана
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Shifr: 912.43:796.5(575.1)/Т 87 Muallif: , Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Chiqish ma’lumotlari: Ташкент : Госкомземгеодезкадастр , 2016. Fizik ma’lumotlar: 1 л. (5 карт, 4 доп. карты) : цв., табл. ; 44х66 см. (слож. 22х11,5 см.) + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
3
Навоийская область. Краеведческий атлас
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Shifr: 912.44(575.144)/Н 15 Muallif: , Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Chiqish ma’lumotlari: Ташкент : Госкомземгеодезкадастр , 2016. Fizik ma’lumotlar: 55, [2] с. : карты ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
4
Республика Каракалпакстан. Краеведческий атлас
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Shifr: 912.44(575.172)/Р 43 Muallif: , Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Chiqish ma’lumotlari: Ташкент : Госкомземгеодезкадастр , 2015. Fizik ma’lumotlar: 57 с. : карты ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
5
Самаркандская область. Краеведческий атлас
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Shifr: 912.44(575.141)/С 17 Muallif: , Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Chiqish ma’lumotlari: Ташкент : Госкомземгеодезкадастр , 2016. Fizik ma’lumotlar: 55, [2] с. : карты ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
6
Сырдарьинская область. Краеведческий атлас
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Shifr: 912.44(575.112)/С 95 Muallif: , Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Chiqish ma’lumotlari: Ташкент : Госкомземгеодезкадастр , 2016. Fizik ma’lumotlar: 52, [1] с. : карты ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
7
Хорезмская область. Краеведческий атлас
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Shifr: 912.44(575.171)/Х 79 Muallif: , Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Chiqish ma’lumotlari: Ташкент : Госкомземгеодезкадастр , 2015. Fizik ma’lumotlar: 56, [1] с. : карты ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
8
Кашкадарьинская область. Краеведческий атлас
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Shifr: 912.44(575.152)/К 31 Muallif: , Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Chiqish ma’lumotlari: Ташкент : Госкомземгеодезкадастр , 2016. Fizik ma’lumotlar: 55, [2] с. : карты ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
9
Начальный курс физической географии. 5 класс. Контурные карты
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Shifr: 912.43:911.2(075.3)/Н 36 Muallif: , Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Chiqish ma’lumotlari: Ташкент : Госкомземгеодезкадастр , 2016. Fizik ma’lumotlar: 18 с. : карты ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
10
Физическая география Средней Азии и Узбекистана. 7 класс. Контурные карты
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Shifr: 912.43:911.2(575)(075.3)/Ф 50 Muallif: , Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Chiqish ma’lumotlari: Ташкент : Госкомземгеодезкадастр , 2016. Fizik ma’lumotlar: 31 с. : карты ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга