Qidiruv natijasi

Qidirildi: (Kalit so`zi : )
Topilgan yozuvlar 3
Qidiruv so'zlamasini o'zgartirish
1
Шарқ юлдузи
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: адабий-бадиий, ижтимоий-сиёсий журнал Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - 1 Normativ hujjat: Shifr: Muallif: , Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: : Ўзбекистон Ёзувчилар уюшмаси , . Fizik ma’lumotlar: : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
2
Инфекция, иммунитет и фармакология
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: научно-практический журнал Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): Инфекция, иммунитет и фармакология . - 2015. - № 3 Normativ hujjat: Shifr: Muallif: , Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Ташкент : , 2015. Fizik ma’lumotlar: 325 с. : ил. ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi:
3
Alisher Navoiy - adabiyotshunos
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - 2014. - №1. - Б. 4-5 Normativ hujjat: Shifr: Muallif: Ганиева Суйима , Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: : , 2014. Fizik ma’lumotlar: : ; + Annotatsiya: Алишер Навоий таваллудининг 573 йиллигига ба?ишланган. Hujjat ko’rinishi: