Qidiruv natijasi

Qidirildi: (Kalit so`zi : )
Topilgan yozuvlar 37
Qidiruv so'zlamasini o'zgartirish
1
The Lowdown: Improve Your Speech
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: American English Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 811.111-25(086.7)/С 36 Muallif: Caven , M. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: Unabridged = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Solon, Ohio : Findaway World , 2009. Fizik ma’lumotlar: 1 sound media player (ca. 1 hr.) : digital, HD audio ; 31/2 x 21/4 in. 9 x 6 + 1 AAA battery Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Медиа плееры
2
Frommer's
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: The Best of New York: City 20 Top Experiences Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 908(734.7)/ F 94 Muallif: , Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: Unabridged = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Solon, Ohio : Findaway World , 2007. Fizik ma’lumotlar: 1 sound media player (ca. 81 minutes) : digital, HD audio ; 31/2 x 21/4 in. 9 x 6 + 1 AAA battery Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Медиа плееры
3
Frommer's
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: The Best of San Francisco Tour and Waterfront Walking Tour Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 908(739.441/443)/B 26 Muallif: Barrio , M. D. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: Unabridged = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: : , . Fizik ma’lumotlar: 1 sound media player (ca. 114 minutes) : digital, HD audio ; 31/2 x 21/4 in. 9 x 6 + 1 AAA battery Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Медиа плееры
4
Uncle Tom's Cabin
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Harriet Beecher Stowe Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 821.111(73)-31(086.7)/B 37 Muallif: Stowe , H. B. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Solon, Ohio : Findaway World , 2009. Fizik ma’lumotlar: 1 sound media player (ca 20 hr.) : digital, HD audio ; 31/2 x 21/4 in. 9 x 6 cm. + 1 AAA battery Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Медиа плееры
5
Great Authors - Mark Twain
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Collected Stories Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 821.111(73)-31(086.7)/ Т 98 Muallif: Twain , М. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: Unabridged = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Solon, Ohio : Findaway World , 2007. Fizik ma’lumotlar: 1 sound media player ( ca. 2,5 hr.) : digital, HD audio ; 31/2 x 21 /4 in, 9 x 6 cm + 1 AAA battery Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Медиа плееры
6
Classic American Poetry
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: 65 Poems by Longfellow, Poe, Emerson, Whitman, Forst, Cummings, Dickinson, Parker, Sandburg and many others Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 821.111(73)-1(086.7)/С 59 Muallif: , Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: Unabridged = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Solon, Ohio : Findaway World , 2007. Fizik ma’lumotlar: 1 sound media player (ca 2,5 hr.) : digital, HD audio ; 31/2x21/4 in. 9 x 6 cm + 1 AAA battery Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Медиа плееры
7
America's Great Depression
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 338.124.4(73)(091)"1929/1933"(086.7)/R 82 Muallif: Rothbard , М. N. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: Unabridged = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Solon, Ohio : Findaway World , 2009. Fizik ma’lumotlar: 1 sound media player (ca. 10 hr.) : digital, HD audio ; 31/2 x 21/4 in. 9 x 6 + 1 AAA battery Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Медиа плееры
8
The Last of the Mohicans
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 821.111(73)-31(086.7)/C 77 Muallif: Cooper , J. F. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: Unabridged = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Solon, Ohio : Findaway World , 2010. Fizik ma’lumotlar: 1 sound media player (ca. 14 1/2 hr.) : digital, HD audio ; 31/2 x 21/4 in. 9 x 6 + 1 AAA battery Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Медиа плееры
9
The Greatest Speeches of All Time
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 327- 051"1933/1997"(042.5)(086.7)/G 77 Muallif: , Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: Unabridged = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Solon, Ohio : Findaway World , 2007. Fizik ma’lumotlar: 1 sound media player (ca. 2.5 hr.) : digital, HD audio ; 31/2 x 21/4 in. 9 x 6 + 1 AAA battery Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Медиа плееры
10
50 Great American Places
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Essential Historic Sites Across the U.S. Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 908(73)/G 51 Muallif: Glass , B. D. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: Unabridged = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: New York : Tantor , 2016. Fizik ma’lumotlar: 1 sound media player (ca. 9.5 hr.) : digital, HD audio ; 31/2 x 21/4 in. 9 x 6 + 1 AAA battery Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Медиа плееры