Қидирув натижаси

Қидирилди: (Калит сўзи : )
Топилган ёзувлар 9
Қидирув созламасини ўзгартириш
1
Ўзбек тўй ва мотам маросим фольклори матнларининг инлизча таржимасида этнографизмларнинг берилиши
Сарлавҳага тегишли маълумотлар: филология фанлари докторлик дис. автореферати: 10.00.06 Параллел сарлавҳа: : Жилд/Қисм: . Бир хиллаштирилган сарлавҳа: [] . . () . . . . . . Номер(лар): . - Норматив ҳужжат: Шифр: АРю-721 Муаллиф: Касимова , Р. Р. Ташкилот: ( ; ; ) . () Нашр: = / ; , Маълумот: Чиқиш маълумотлари: Тошкент : , 2018. Физик маълумотлар: 49 б. : ; + Аннотация: Ҳужжат кўриниши: Авторефераты
2
Антропозооморфизмларнинг семантик ва лингвокультурологик хусусиятлари (Ўзбек ва испан тиллари материалида)
Сарлавҳага тегишли маълумотлар: филология фанлари докторлик дис. автореферати: 10.00.06 Параллел сарлавҳа: : Жилд/Қисм: . Бир хиллаштирилган сарлавҳа: [] . . () . . . . . . Номер(лар): . - Норматив ҳужжат: Шифр: АРю-762 Муаллиф: Бахронова , Д. К. Ташкилот: ( ; ; ) . () Нашр: = / ; , Маълумот: Чиқиш маълумотлари: Тошкент : , 2018. Физик маълумотлар: 49 б. : ; + Аннотация: Ҳужжат кўриниши: Авторефераты
3
Француз, ўзбек ва рус тилларида ундашни ифодаловчи тил бирликларининг лингвомаданий хусусиятлари
Сарлавҳага тегишли маълумотлар: филология фан. фалсафа докт... дис.: 10.00.06 Параллел сарлавҳа: : Жилд/Қисм: . Бир хиллаштирилган сарлавҳа: [] . . () . . . . . . Номер(лар): . - Норматив ҳужжат: Шифр: Дис-88/2018 Муаллиф: Мўминова , А. А. Ташкилот: ( ; ; ) . () Нашр: = / ; , Маълумот: Чиқиш маълумотлари: Тошкент : , 2018. Физик маълумотлар: 158 б. : ; + Аннотация: Ҳужжат кўриниши: Диссертации
4
Француз ва ўзбек тилларида лексик мотивлашувнинг миллий-маданий хусусиятлари
Сарлавҳага тегишли маълумотлар: филология фанлари докторлик дис. автореферати: 10.00.06 Параллел сарлавҳа: : Жилд/Қисм: . Бир хиллаштирилган сарлавҳа: [] . . () . . . . . . Номер(лар): . - Норматив ҳужжат: Шифр: АРю-681 Муаллиф: Джафарова , Д. И. Ташкилот: ( ; ; ) . () Нашр: = / ; , Маълумот: Чиқиш маълумотлари: Тошкент : , 2018. Физик маълумотлар: 44 : ; + Аннотация: Ҳужжат кўриниши: Авторефераты
5
Предлог ва кўмакчиларнинг номинатив-синтагматик ва типологик структуравий мақоми
Сарлавҳага тегишли маълумотлар: филология фанлари докторлик дис. автореферати: 10.00.06 Параллел сарлавҳа: : Жилд/Қисм: . Бир хиллаштирилган сарлавҳа: [] . . () . . . . . . Номер(лар): . - Норматив ҳужжат: Шифр: АРю-667 Муаллиф: Сайфуллаев , А. И. Ташкилот: ( ; ; ) . () Нашр: = / ; , Маълумот: Чиқиш маълумотлари: Тошкент : , 2018. Физик маълумотлар: 52 : ; + Аннотация: Ҳужжат кўриниши: Авторефераты
6
Бадиий таржимада лингвокультуремаларнинг ифодаланиши
Сарлавҳага тегишли маълумотлар: филология фанлари докторлик дис. автореферати: 10.00.06 Параллел сарлавҳа: : Жилд/Қисм: . Бир хиллаштирилган сарлавҳа: [] . . () . . . . . . Номер(лар): . - Норматив ҳужжат: Шифр: АРю-591 Муаллиф: Тухтаходжаева , Н. А. Ташкилот: ( ; ; ) . () Нашр: = / ; , Маълумот: Чиқиш маълумотлари: Тошкент : , 2017. Физик маълумотлар: 42 : ; + Аннотация: Ҳужжат кўриниши: Авторефераты
7
"Бобурнома" нинг инглизча таржималаридаги фразеологик бирликлар ва уларнинг миллий-маданий хусусиятлари
Сарлавҳага тегишли маълумотлар: филология фанлари докторлик дис. автореферати: 10.00.06 Параллел сарлавҳа: : Жилд/Қисм: . Бир хиллаштирилган сарлавҳа: [] . . () . . . . . . Номер(лар): . - Норматив ҳужжат: Шифр: АРю-426 Муаллиф: Тешабоева , З. Қ. Ташкилот: ( ; ; ) . () Нашр: = / ; , Маълумот: Чиқиш маълумотлари: Тошкент : , 2017. Физик маълумотлар: 44 : ; + Аннотация: Ҳужжат кўриниши: Авторефераты
8
Ҳажвий матнлар таржимасининг лингвостилистик ва лингвокультурологик хусусиятлари
Сарлавҳага тегишли маълумотлар: филология фанлари докторлик дис. автореферати: 10.00.06 Параллел сарлавҳа: : Жилд/Қисм: . Бир хиллаштирилган сарлавҳа: [] . . () . . . . . . Номер(лар): . - Норматив ҳужжат: Шифр: АРю-483 Муаллиф: Йўлдошев , У. Р. Ташкилот: ( ; ; ) . () Нашр: = / ; , Маълумот: Чиқиш маълумотлари: Тошкент : , 2017. Физик маълумотлар: 40 : ; + Аннотация: Ҳужжат кўриниши: Авторефераты
9
Инглиз ва ўзбек нутқ маданияти риторик аспектининг чоғиштирма тадқиқи
Сарлавҳага тегишли маълумотлар: филология фан. докт... дис.: 10.00.06 Параллел сарлавҳа: : Жилд/Қисм: . Бир хиллаштирилган сарлавҳа: [] . . () . . . . . . Номер(лар): . - Норматив ҳужжат: Шифр: Дис-269/2017 Муаллиф: Самигова , Х. Б. Ташкилот: ( ; ; ) . () Нашр: = / ; , Маълумот: Чиқиш маълумотлари: Тошкент : , 2017. Физик маълумотлар: 265 б. : ; + Аннотация: Ҳужжат кўриниши: Диссертации