Разделы

Результаты поиска

Вы искали: (Ключевые слова: )
Найдено записей: 1000
редактировать поисковое выражение
1
Ўзбек халқи анъанавий турмуш тарзида шомонлик эътиқоди
Сведения, относящиеся к заглавию: тарих фан. фалсафа д-ри дис. : 07.00.07 Параллельное заглавие: : Том/Часть: . Унифицированное заглавие: [] . . () . . . . . . Номер(а): . - Нормативный документ: Шифр: Дис-369/2018 Автор: Холмуратов , Б. Р. Организация: ( ; ; ) . () Издание: = / ; , Сведения: Выходные данные: Тошкент : , 2018. Физические данные: 170 б. : ; + Аннотация: Форма документа: Диссертации
2
"Андижон-37" ғўза навидан юқори ва сифатли ҳосил етиштириш агротехникаси элементларини ишлаб чиқиш (Андижон вилоятининг оч тусли бўз тупроқлари шароитида)
Сведения, относящиеся к заглавию: қ.-х. фан. фалсафа д-ри дис. : 06.01.01 Параллельное заглавие: : Том/Часть: . Унифицированное заглавие: [] . . () . . . . . . Номер(а): . - Нормативный документ: Шифр: Дис-373/2018 Автор: Турсунов , Х. О. Организация: ( ; ; ) . () Издание: = / ; , Сведения: Выходные данные: Тошкент : , 2018. Физические данные: 174 б. : ; + Аннотация: Форма документа: Диссертации
3
"Саботул ожизин" асарининг манбалари, шарҳлари ва илмий-танқидий матнини комплекс ўрганиш муаммолари
Сведения, относящиеся к заглавию: филология фан. д-ри дис. : 10.00.10 Параллельное заглавие: : Том/Часть: . Унифицированное заглавие: [] . . () . . . . . . Номер(а): . - Нормативный документ: Шифр: Дис-377/2018 Автор: Зоҳидов , Р. Ф. Организация: ( ; ; ) . () Издание: = / ; , Сведения: Выходные данные: Тошкент : , 2018. Физические данные: 242 б. : ; + Аннотация: Форма документа: Диссертации
4
Инглизча матнларни ўзбек тилига таржима қилиш дастурининг лингвистик таъминоти (содда гаплар мисолида)
Сведения, относящиеся к заглавию: филология фан. фалсафа д-ри дис. : 10.00.11 Параллельное заглавие: : Том/Часть: . Унифицированное заглавие: [] . . () . . . . . . Номер(а): . - Нормативный документ: Шифр: Дис-378/2018 Автор: Абдурахмонова , Н. З. Организация: ( ; ; ) . () Издание: = / ; , Сведения: Выходные данные: Тошкент : , 2018. Физические данные: 174 б. : ; + Аннотация: Форма документа: Диссертации
5
XX аср иккинчи ярми - XXI аср бошларида Ўзбекистондаги экологик вазият ва унинг ижтимоий муаммолари
Сведения, относящиеся к заглавию: тарих фан. д-ри дис. : 07.00.01 Параллельное заглавие: : Том/Часть: . Унифицированное заглавие: [] . . () . . . . . . Номер(а): . - Нормативный документ: Шифр: Дис-350/2018 Автор: Давлетов , С. Р. Организация: ( ; ; ) . () Издание: = / ; , Сведения: Выходные данные: Урганч : , 2018. Физические данные: 300 б. : ; + Аннотация: Форма документа: Диссертации
6
Пахтани тозалаш технологик жараёнига тайёрлаш ва таъминлагични такомиллаштирган ҳолда тозалаш машинаси самарадорлигини ошириш
Сведения, относящиеся к заглавию: техника фан. фалсафа д-ри дис. : 05.06.02 Параллельное заглавие: : Том/Часть: . Унифицированное заглавие: [] . . () . . . . . . Номер(а): . - Нормативный документ: Шифр: Дис-466/2018 Автор: Туйчиев , Т. О. Организация: ( ; ; ) . () Издание: = / ; , Сведения: Выходные данные: Тошкент : , 2018. Физические данные: 128 б. : ; + Аннотация: Форма документа: Диссертации
7
Ўзбекистон флорасида ўсувчи Scutellaria туркумига оид S. phyllostachya ва S. cordifrons ўсимликларининг иккиламчи метоюолитлари: ажратиш, кимёвий тузилиши ва биологик активлиги
Сведения, относящиеся к заглавию: кимё фан. фалсафа д-ри дис. : 02.00.10 Параллельное заглавие: : Том/Часть: . Унифицированное заглавие: [] . . () . . . . . . Номер(а): . - Нормативный документ: Шифр: Дис-474/2018 Автор: Сиддиков , Ғ. У. Организация: ( ; ; ) . () Издание: = / ; , Сведения: Выходные данные: Наманган : , 2018. Физические данные: 138 б. : ; + Аннотация: Форма документа: Диссертации
8
Sorghum almum Parodiнинг турли ўстириш шароитларидаги физиологик ва биокимёвий хусусиятлари
Сведения, относящиеся к заглавию: биология фан. фалсафа д-ри дис. : 03.00.07 Параллельное заглавие: : Том/Часть: . Унифицированное заглавие: [] . . () . . . . . . Номер(а): . - Нормативный документ: Шифр: Дис-475/2018 Автор: Авутхонов , Б. С. Организация: ( ; ; ) . () Издание: = / ; , Сведения: Выходные данные: Тошкент : , 2018. Физические данные: 140 б. : ; + Аннотация: Форма документа: Диссертации
9
Замонавий шароитда сиёсий етакчи имижининг шаклланиш жараёни
Сведения, относящиеся к заглавию: сиёсий фан. фалсафа д-ри дис. : 23.00.03 Параллельное заглавие: : Том/Часть: . Унифицированное заглавие: [] . . () . . . . . . Номер(а): . - Нормативный документ: Шифр: Дис-495/2018 Автор: Қолқанов , Н. Т. Организация: ( ; ; ) . () Издание: = / ; , Сведения: Выходные данные: Тошкент : , 2018. Физические данные: 158 б. : ; + Аннотация: Форма документа: Диссертации
10
Ирригация эрозиясига қарши курашда эгатларда сув сарфи миқдорини ўлчаш мосламаси самарадорлигини аниқлаш
Сведения, относящиеся к заглавию: қ.-х. фан. фалсафа д-ри дис. : 06.01.02 Параллельное заглавие: : Том/Часть: . Унифицированное заглавие: [] . . () . . . . . . Номер(а): . - Нормативный документ: Шифр: Дис-656/2018 Автор: Рахмонов , Р. У. Организация: ( ; ; ) . () Издание: = / ; , Сведения: Выходные данные: Тошкент : , 2018. Физические данные: 154 б. : ; + Аннотация: Форма документа: Диссертации
{ }